Glîr ar Nern Edhellin

Versek, szövegrészletek sindarin nyelven

 

Néhány, a különböző tolkieni művekből származó versnek és szövegrészletnek a fordítása, amiket elkövettem az évek során. :)

Megjegyzés: Tekintve, hogy nyelvtani szempontból ezek a fordítások néhány helyen már igencsak elavultnak számítanak (pl. az igei személyragok vagy a primer igék múlt idejű alakjának képzése terén), amint kész leszek a nyelvtani összefoglalóval, ezeket is frissíteni fogom.

 

 

Megjegyzés #1: A csillag szimbólummal (*) jelölt szavak a korpusz ismert szavaiból képzett, vagy más, rokon tünde nyelvek (mint pl. a quenya) szavaiból, ill. a primitív szógyökökből utólag leszármaztatott, rekonstruált szavak.

Megjegyzés #2: A sindarin/noldorin szavak forrását ld. a szótárban.

 

Glîr e-Gorf

Nêl Cyrf 'ni Ellerain nuin menel vain,
Odo 'ni Chîr i-Naugrim vi tham-ondren dín,
Neder 'ni Fîr Firin i fired berthennin,
Êr am Morchír bo archam vorn în,
Vi dôr Mordor ias i Dhúwath orthor.
Er-Chorf torthad bain, Er-Chorf hired hain,
Er-Chorf tolthad bain ar di-fuin gwedhed hain,
Vi dôr Mordor ias i Dhúwath orthor.

 

Gyűrű-vers

Három Gyűrű ragyogjon a tünde-királyok kezén,
Hét a nemes törpök jussa, kiknek háza cifra kő,
Kilencet halandó ember ujján csillantson a fény,
Egyet hordjon a Sötét Úr, szolganyájat terelő,
Mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején.
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen,
Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen,
Mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura I./2.)

 

*corf (tsz. *cyrf) gyűrű
*ellaran (tsz. *ellerain) tünde király (< ell- + aran)
*firin halandó
*Morchír Sötét Úr (< morn + hîr)
*archam trón (< ar- + ham)
*ias ahol
*hir- (meg)talál

Vissza

 

Dant Gil-galad

O 'Il-galad uin Ellerain
si naer glirir i thelegain;
âr i-ardh vain ar lain vedui
mîn Eryd ar Aear Annui.

Lang dín and, i aith dín negen,
thôl gelair dín palan-gennen;
i ngelaid i-ngiliath ne thîn
tinnin vi thand gelevon dín.

Dan io-anann hae e gwannen,
mas e dortha ú-istannen;
êl dín dannant na fuin Mordor
ias i dhúath dhelu orthor.

 

Gil-galad bukása

Tünde-király volt Gil-galad,
országa széles és szabad
a Tenger és a hegy között:
de Gil-galad elköltözött.

A lant még zengi hős nevét,
sisakját, kardját, seregét,
ezüst pajzsát, mely csillogott,
akár a fényes csillagok.

De ennek sok-sok éve már,
elvágtatott a hős király.
A fény kihunyt, nem ünnepel:
Mordor sötétje nyelte el.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura I./11.)

 

*ellaran (tsz. *ellerain) tünde király (< ell- + aran)
*dan de
*io-anann régen
*mas hol
*ias ahol

Vissza

 

Amarth Aragorn

Si mas i Ndúnedain, Edhelharn, Edhelharn?
Amman i nothrim lín palan-reviar?
Anglenna i lû ir ethol i Vistannen,
Ar nerir i Thindrim o Ndôr Forodren.
Dan i râd le thellir aen doll ar gaer:
In Gyrth tirir i vâd dogel na 'Aer.

 

Aragorn végzete

Hol vannak a dúnadánok, Elesszár, Elesszár?
Rokonságod messze, mondd, miért jár?
Az óra közel, s megjő az Elveszett;
A Szürke Társaság már Északról közeleg.
De ahol jársz majd, az ösvény sötét:
A Tenger útját a Halál lesi rég.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura III./5.)

 

*mas? hol?
*amman? miért? (< an + man)
*ethol- eljön (< ed- + tol-)
*Thindrim Szürke Társaság (< thind + -rim)
*dan de

Vissza

 

Glîr Aragorn

Il i mallen ú-dinna,
Ú-'wanwen il i randir;
I iaur i thand ú-thinna,
Niss ú-bessa i thynd nuir.

O lith naur echuiatha,
Calad breithatha o maur;
Magol rangen cýratha,
I ben-rî ad-natha taur.

 

Aragorn verse

Van mi arany, bár nem fénylik,
van, ki vándor s hazaér;
régi erő nem enyészik,
fagyot kibír mély gyökér.

Lángját a tűz visszakapja,
árnyékból a fény kiszáll;
összeforr a törött szablya,
s koronás lesz a Király.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura II./2.)

 

*niss fagy (Q nixe)
*echuia- felébred
*rangen törött (< *rag- tör(ik); Q rac-)

Vissza

 

Amarth Legolas

Anann Legolas nuin gelaidh dhaer
Meren dorthannedh. Gosto i Aer!
Ae lastodh i mýl nallol bo faur,
Ú-athodatha gûr lín vi taur.

 

Legolas Végzete

Zöldlombfi Legolas, sokáig élhettél
Fa tövén, örömben. De a Tengertől félj!
Ha a partról sirályrikoltozást hallasz,
Vadonán nyugvó szív többé nem maradhatsz.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura III./5.)

 

*ae ha
*athoda- újra pihen (< ad- + *hoda-)

Vissza

 

Laer Galadriel

Linnen o lais vellin, ar galler i lais vellin:
Linnen o hûl, ar toll i hûl rimmen vi golvath.
Athan Anor, athan Ithil i Aearon falthant,
Ar bo faur Amon Uilos Orn 'lóriel tuiant.
Vi Edhelmar nuin giliath e-Dinnu Uireb,
Nan rammas Tirion Edhellen ha thiliant.
Anann galler ennas i lais vellin an enninath,
Sí nef Aearon Beriol dannar i nîr in-edhil.
Ai Lórien! I Thrîw tôl, i Aur chell ar benlas;
Nan geleth i lais dannar, palan-hiria i Dhuin.
Ai Lórien! Anann dorthannen bo Falas Hen
Ar na rî thinnol echannen Elanor valthen.
Dan ae o chîr linnon si, man cair telitha enni,
Man cair celitha dan 'than Aearon nin na-vedui?

 

Galdriel éneke

Arany lombokról szólt dalom, és arany lomb fakadt;
Szélről daloltam, s jött a szél, árasztván ágakat;
Túl a Holdon, túl a Napon a Tenger habja hull;
És Ilmarin partján arany Fa nőtt; s ahogy kigyúl
A csillaglámpás Örök-Est, ott ragyog Eldamar
Földjén, a Tündér Tirion tornyos falainál.
Ott sok arany gally nőtt soká, ágbogas Éveken;
Míg tünde-könny hull, innen a Háborgó Tengeren.
Ó, Lórien! Jön már a Tél, a Lombtalan Idő;
Hull a Folyóra sok levél, sodruk tovatűnő.
Lórien! Innen-Partvidék túl soká volt hazám,
Fontam fonnyadó koronát Elanor aranyán.
De hajókról ha zengek is, lesz-e hajó nekem,
Hogy visszavigyen, átvigyen ily széles tengeren?

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura II./8.)

 

*Edhelmar Tündehon (Q Eldamar)
*peria- kettéoszt, megfelez
*penlas levéltelen (< pen + lass)
*ae ha
*col- visz, hordoz

Vissza

 

Naergon Galadriel

Ai! glóriel dannar lais na hûl,
în arnediad sui rovail i-ngelaidh!
Ennin gwanner sui yll lint miruvor velui
vi thaim orchail 'than Annûn
nuin dely luin Elbereth,
ias in elin tinnar na 'lîr e-lam rien aer.

Si man aphannatha i ylf enni?

An si Thoniel, Elbereth, Gilbrennil
orthant vaib în sui fain od Uilos
ar lûm long dadlam dî bain;
ar e ndôr thind môr caeda na falvath immen,
ar hîth toba i mîr Cilgalad an-uir.
Si gwannen Balmar, gwannen o Thrûn!

Navaer! Aníron hirithadhir Valmar.
Aníron han hirithadhir. Navaer!

 

Galadriel siráma

Ó! hullik a szélben az aranylevél,
s a hosszú évek száma végtelen, mint a fákon az ágaké!
Úgy húznak el a hosszú évek, mint a fürge réti szél
nyugatnál is nyugatabbra a büszke termen át,
ahol a kék boltozaton a csillagok is megremegnek
Varda szent és ünnepélyes énekétől.

Most ki tölti újra a kupámat?

Mert Varda, a Tűz szítója, s Csillagkirálynő
az örökfehér hegyekből, fölemelte felhőkezét,
minden ösvény homályba fulladt;

s a szürke földről sötétség kúszik közibénk a tajtékos habokon,
s Calacyra drágaköveit köd fedi örökkétig.
A keletről jöttek most elveszítik, elveszítik Valimart!

Ég veletek! Ti talán meglelitek Valimart! Ég veletek!

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura II./8.)

 

*yll korty
*ias ahol
*aphanna- újratölt (< ad + panna-)
*an mert
*dadlav- lenyal (< dad+ lav-)
*thindor szürke föld (< thind + dôr)
*caeda- fekszik
*immen közöttünk (< im- + men)
*an-uir örökre
*Balmar Valaföld (< bâl + bâr) (Q Valimar)
*navaer! ég veled! (Q namárië)
*hir- (meg)talál

Vissza

 

Laer Fangorn

Vi parth Nan-tathren ned Echuir pannen.
Ai! Echuir, i thîr ar i ûl velui dín vi Nan-tathren!
Ar pennin ha maer.
Pannen nuin lelyrn Ossiriand ned Laer.
Ai! i 'laur ar i lind ned Laer nan Ossir!
Nauthannen ha ammaer.
Nan brethil Neldoreth tellin ned Iavas.
Ai! i valthen, i goll ar i thuil i-lais ned Iavas vi Taur-na-neldor!
Athan iest nín.
Nan thyn vi eryd Dorthonion ne Thrîw amvennin.
Ai! i 'waew, i 'loss ar i ngylf vyrn e-'Rîw am Orod-na-Thôn!
Lammad nín ambenn reviant ar linnant vi menel.
Ar i ndýr hin phain si caedar nuin falvath.
Ar padon vi Amrûn, vi Taur-nu-Fuin, vi Galavorn,
Vi bâr nín, vi dôr Fangorn,
Ias taen i thynd,
Ar inath athan i lais ovrar
Vi Taur-e-Dúwath.

 

Szilszakáll éneke

Tasarinan fűzes rétjein jártam, s így telt a Tavasz.
Ó! Tavasz, illatod-látványod Nan-tasarionban!
Azt mondtam: jól van.
És jártam Nyár idején Ossiriand szilfái alatt.
Ó! Nyár, fényed-zenéd Ossirban, a Hét Folyónál!
Éreztem: nincs is jobb már.
Neldoreth bükkerdőiben az Ősz szele járt velem.
Ó! levelek aranya, pirosa, sóhaja ott Taur-na-neldorban, Ősz!
Vágyam se győz.
Dorthonion fennsíkjainak fenyői között talált a Tél.
Ó! szél s fehérség, tar ág-bog Orod-na-Thôn roppant Tele!
Egekig szárnyalt szívem éneke.
S most mind e vidék a víz alatt,
S én járom Ambaronát, Tauremornát, Aldalómét,
Földem járom Fangorn földjén,

Hosszú gyökerek közt,
Múlt évek, hullt évek vadon avarában gázol a lábam
Tauremornalóméban.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura III./4.)

 

*amvad- felmegy (< am + bad-)
*caeda- fekszik
*ias ahol
*Galavorn Fa-éj (Q Aldalómë)

Vissza

 

Laer Legolas I.

O Chelos na Erui celith gelebrin
Siriar vi teilf gelin o Lebennin!
Tond gala ennas i thâr. Vi gwaew
O Aear hwinia i 'waloth fain,
Ar i nill vellin Mallos ar Alfirin reviar
Vi teilf gelin Lebennin vi gwaew o Aear!

 

Legolas éneke I.

Celos s Erui közt ezüst folyamok
Futnak Lebennin zöld mezőin át!
Magas a fű. Tengeri szél lobog,
Benne inog sok liliomvirág,
Mallos s alfirin arany csengettyűi
Szólnak, szavuk tengeri szél betűzi,
A Tenger szele száll Lebennin zöld mezőin át!

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura V./9.)

Vissza

 

Laer Legolas II.

Na Aear, na Aear! I mýl fain nallar,
I 'waew rîb, ar i falvath 'lain reviar.
Na annûn, na annûn, Anor danna ruin;
Cair thind, cair thind, lastodh i iallad dín,
Lammath en-gwaith nín i bennin no nin?
Gwannathon i dawar laeg i onnant nin;
An orath vín thinnol ar inath vín firiel;
Athradathon i nen bann erui ciriel.
Daer i falvath bo Faur Vedui dannol,
Lind i lammath vi Toll 'Wannen nallol,
Vi Tol Ereb, vi Edhelmar i fîr ú-chirir,
Ias i lais ú-dhannar: bâr en-gwaith nín an-uir!

 

Legolas éneke II.

A Tenger, a Tenger vár! A sirályhad víjjog,
Tombol a szél ma, fehér habokat vet a szirtfok.
Nyugatra, nyugatra, a nap is oda bólong;
Hallod-e szavukat, szürke hajó, mondd?
Embereim szava szól, kik előttem járnak;
Már jövök, én sem bújok, bár itt óvnak az ágak.
Ég veled, otthon, órák s évek hullnak romolva;
Vigyen a vizek hátán a magány jelképe, vitorla!
Végső Part, hullámaid itt még fájnak a szívnek,
Elveszített Sziget, édesen árad rólad az ének,
De vár Eressea, Tündehon, ott nem lel soha szem ránk,
Ősz sincs, nyár lobog egyre, örökre miénk ez a szent láng!

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura VI./4.)

 

*no előtt
*an mert
*cir- hajózik
*Edhelmar Tündehon (< edhel + bâr)
*hir- (meg)talál
*ias ahol
*an-uir örökké

Vissza

 

Naergon idh-Rochirrim

Si mas i roch, i rochon? Mas i romru i nallant?
Mas i thôl, i varf ar i fîn gelair i hiriant?
Mas i gam bo gannel ar i ûr naru i lachant?
Mas echuir, i ant edh-rîdh ar i iaw dond i duiant?
Gwennin hain sui i ross bo aeglir, sui i 'waew vi parth;
Dennin in orath vi Annûn adel emyn nan gwâth.
Ae man hebitha i osp e-dawar fern i dhostant,
Man tiritha în ribel od Aear i adrimmant?

 

A rohirok siráma

Hol a ló, a lovas? Hol a kürt, mely megharsant csatajelre?
Hol a páncéling, a sisak, s a fényes haj, mely ölelte?
Hol a kéz a hárfán, hol a tűz rőt lángja?
Hol a tavasz, a kalász, a nyár aratása?
Oda mind, oda mind, mint víz a hegyen, tűntek, mint szél a fűben;
Nyugaton az ég alján a napok árnyba csusszantak rendre, hűsen.
Hajdan-volt tűz füstjét-hamuját ki őrzi meg?
S ki látja a visszaáradó Tenger vizén az éveket?

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura III./6.)

 

*mas? hol?
*barf páncél

Vissza

 

Pith Malbeth

Athra i nôr bann dúwath and caeda,
n'annûn peliol idh rovail en-fuin.
Giriel i Varad; nan hoedh in-erain
anglenna i amarth. I Firn echuiar;
telitha i lû ai gwerianner 'waedh;
nan Gond Erech ad gevedithar hain
ar lastathar ennas romru od emyn.
Man geritha i rom? Man cenitha hain
od uial daur, i 'waith awarthannen?
I chîl e-ndîr arn ai gwestanner hain.
O Forven telitha, hon horthatha baur:
nan Raid i-Firn treveditha e i Fen.

 

Malbeth szavai

Hosszú árny hever ország hosszán,
sötétség nyugat-seprő szárnya.
Remeg a Torony; királykriptákhoz
végzet közelít. Kelnek a Holtak;
mert jön az esküszegők órája;
Erech Kövénél állnak megint majd,
kürt a hegyek közt harsan, halják.
Kié e kürt majd? Ki hívja őket,
félhomályból, feledett népet?
Kinek esküdtek, örököse annak.
Északról érkezik, szükség űzi:
Holtak Ösvényének Kapuján át.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura V./2.)

 

*caeda- fekszik, elterül
*echuia- felkel, felébred

Vissza

 

Man Iarwain?

Ú-istant Iorhael i 'wanod in-oer ar i-fuin, idh reviennin. Ú-anirn e maded ar ú-vathant lommas, na-erui pannen n'anwar. I Ngîl thilianner trî i chenneth, ar thiant i dîn i-venel hon gwaedad. Na-vedui ed anwar în ar achas vragol e-dîn hen e pent:
"Man le, Herdir?" e pent.
"Ae, man?" pent Iarwain na-vragol, ar i chin dín tinner vi maur. "Ú-istodh i eneth nín? Ha dambeth erui. Naro enni, man le ereb, said ar pen eneth? Dan le neth ar im iaur. Iarwain im. Lasto beth nín, meldir nín: Sí dorthant Iarwain no i sîr ar i ngelaidh; Iarwain rên i vîdh ar i iaw vinui. Echant e raid no i 'Waith Dhaer, ar cenn e i doled i-'Waith Dithen. E dorthant sí no i Erain, i choedh ar i 'Waith en-gorthad. Ir in Edhellim gwanner n'Annûn, sí dorthant Iarwain, no i aer gûn. E istant i fuin ben-achas nuin giliath - ir ú-doll i Vorchír od Endor."

 

Kicsoda Bombadil?

Frodó már nem tudta, hány reggel és este múlt el, amióta ott vannak: egyetlen nap, vagy talán napok hosszú sora. Se fáradtságot, se éhséget nem érzett, csak mérhetetlen csodálkozást. Az ablakon át beragyogtak a csillagok, és a mennyek csöndje úgy terült rá, mint a palást. Végül Frodó a bűvölettel és a félelmetes csönddel küszködve megszólalt:
- Ki vagy te, Toma gazda? - kérdezte.
- Mi? Micsoda? - riadt fel Toma, és a szeme megvillant a homályban. - Hát nem tudod a nevemet? Más válasz nincs. Itt csak ti vagytok névtelenek. De ti fiatalok vagytok, én pedig öreg. Mindennél öregebb, úgy bizony. Halljátok a szavamat, barátaim: Toma előbb itt volt, mint a folyó és a fák; Toma emlékszik az első esőcseppre és az első makkra. Előbb taposott ösvényeket, mint a Nagyok népe, és látta, mikor megérkeztek a Kicsik. Előbb itt volt, mint a királyok, a sírdombok és a buckamanók. A tündék még nem költöztek el nyugatra, és a Tenger még nem zúdult fel, amikor Toma már itt volt. Ő még látta a csillagok alatt a régi sötétséget, amelyben nem volt félelem - amikor odaátról még nem jelent meg a Sötét Úr.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura I./7.)

 

*lommas fáradtság (< lom + -as)
*na-erui csak (< na + erui)
*na-vragol hirtelen (< na + vragol)
*no előtt
*ren- emlékezik
*Endor Külvilág (< ed + dôr)

Vissza

 

Legolas ar i Mýl

Ar si dannant dîn Legolas, ir gwedyr în pennir, ar tirn e n'Anor, ar cenn e aew 'lain od aear am i Dhuin reviol.
"Tiro!" - e cann. "Mýl, i na nest e-ndôr palan-reviar! Hain anwar enni, ar prestad an ngûr nín. Ú-'evennin vi cuil nín hain, na-erui ir tellim na Belargir, ar lastannen ennas i nallad dín vi gwilith, ir nernim nan auth i-chîr. Ned i lû hen dernin, awarthannen i nagor vi Ennorath; an i iallad dín naer pennir o Aear enni. I Aear! Nae! Ú-dirnin i Aear. Dan nûr vi gûr en-gwaith nín caeda i iest n'Aear, ar delu han pessad. Nae, i mýl! Ú-achodathon nuin brethil egor nuin lelvin."

 

Legolas és a sirályok

Miközben a többiek csak beszélgettek, Legolas egyszerre elhallgatott, fölnézett a napba, s fehér tengeri madarakat látott, amint a folyót követve befelé szálltak.
- Nézzétek! - kiáltotta. - Sirályok! Ilyen mélyen benn a szárazföldön! Csodálkozom is, meg aggasztanak is. Még soha nem láttam sirályt, csak amikor Pelargirba értünk, és akkor hallottam először a rikoltásukat, mikor a hajók csatájába lovagoltunk. Akkor megálltunk, és megfeledkeztem Középfölde háborújáról; mert jajongó hangjuk nekem a Tengerről mesélt. A Tengerről! Egek! Én soha nem láttam a Tengert. De a fajtám szíve mélyén ott él a vágy a Tenger után, s azt veszedelmes fölszítani. A sirályok... soha már nem lelek békét a bükkök vagy hársak alatt.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura V./9.)

 

*na-erui csak
*an mert
*dan de
*caeda- fekszik
*delu veszélyes
*achoda- újra megpihen (< ad- + *hoda-)

Vissza

 

Gwanath Arwen

Arwen awarthant i Gardh, ar luithiannen i galad i-chin în, ar he thiant ring ar thind an gwaith în sui dû ne thrîw i dôl pen ngîl. Aphadol he pent navaer an Eldarion, ar 'ni sellath în, ar 'ni phin bain i 'ernir i veleth dín; ar he ebant o Minas Tirith ar gwannant na Lothlórien, ar ennas he dorthant erui nuin gelaidh thinnol na-den tollen i thrîw. Galadriel gwannant ar Celeborn ledhiant, ar tîn orthorn i nôr. Na-vedui ennas, ir i lais i-mellyrn danner, dan ú-dollen i echuir, he gwannant o chuil hen vi Cerin Amroth; ar ennas i chaudh galen în, na-den i amar prestar aen, ar in ebennin awarthar in orath e-guil dín, ar ú-edlothiar elanor ar niphredil sí nef Aearon.

 

Arwen halála

Arwen elhagyta a Házat, és szemében kihunyt a fény, a népe pedig úgy látta, hogy hűvös lett és szürke, mint a csillagtalan téli esték. Aztán búcsút mondott Eldarionnak, a lányainak és mindazoknak, akiket szeretett, majd Minas Tirith városát elhagyva Lórien földjére ment, és ott maradt egyedül a sápadó fák alatt, amíg be nem köszöntött a tél. Galadriel már elköltözött, és Celeborn is elment, és az ország néma volt. Mikor aztán hullani kezdtek a mallornlevelek, de még nem jött el a tavasz, itt tért nyugovóra a Cerin Amrothon; és itt fog zöldellni a sírja, amíg meg nem változik a világ, és élete minden napját elfelejtik az utána következő emberek, és az elanor meg a niphredil többé nem virágzik a Tengeren innen.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura, A. Függelék/I.)

 

*navaer búcsú
*ebad- elmegy (< ed- + *bad-)
*na-den (a)míg (< na + ten) (Q tenna)
*ledhia- megy

Vissza

 

Thingol ar Melian

Melian tollen o Baidhrim, o gwaith i-Melain. He dorthant vi saint Luien, ar uben ammain ar angoll egor ammaen vi glîr e-luithad athan Melian min gwaith în. Be drenarn awarthanner i Melain i thais dín ar in aew o Balannor i laer dín, ar tínen i nill Balammar ar in eithil dernir siriad, ir Melian linnant ned erthad i-chelaid vi dôr Luien. Merilin hen ui aphannir, ar he hain golthant i laer dín; ar he melant in gwaith nuir i-ngelaidh dhaer. He o nothrim Ivann no i onnad i-Ardhon; ar ned i lû hen ir echuianner in Edhil bo faur Nen Echui, he gwannant o Balannor ar toll nan Ndýr Hin, ar ennas he pannant i dîn Ennorath ah lam în ar lammath in-aew în no vinuial.

Si ir tollen i vethed e-lend dín, be drenarn i Thelerrim darthanner anann vi Beleriand Rhúnen, athan i Hîr Gelion; a ned i lû hen Ódhil rim dorthanner vi Annûn, vi eryn hin in aphadol Neldoreth ar Region estanner aen. Elu, Hîr i-Thelerrim trevant lae i thewair tírad Finu, i vellon în vi bair in-Ódhellim; ar minlú toll e erui na eryn elui Nan Elmoth, ar ennas e lastant na-vragol i laer i-merilin. Luith hon orthorn ar e darn tínen; ar haeron athan i lammath i-núlinn lastant e i lam Melian, i bannant i 'ûr în phân na îr ar anwar. E awarthant i 'waith în ar innas în phân, ar aphant in aew nuin gwaith i-ngelaidh nan enedh Nan Elmoth ar e mistant. Dan na-vedui toll e na lant bannen 'ni ngîl, ar Melian ennas; ar e dúath tirn e hen, ar i 'laur Dor Alfirin thiliant bo nîf dín.

Melian ú-bent; dan penniel na veleth toll Elu na hen ar mathant e i gam dín, ar e luithannen; ar darthanner hain na-den i ngiliath reviol genennir enninath erin hain; ar i ngelaidh Nan Elmoth galler tynd ar duir no hain pennir.

Gwaith Elu, i hon anirn hired, hon ú-chirn, ar Olu orthorn i Thelerrim sui aran, ar e gwannant be drenarn aphadol. Ú-adathrant Elu i Aear na Valannor vi cuil în, ar ú-atholl ennas Melian na-den bronnen i ardh dín; dan he onnant i nost in-Edhil ar in-Edain, i nost in-Aerrim, in ah Eru no i onnad i-Amar. Ned orath aphadol orthorn Elu sui aran aglareb, ar i 'waith în in Edhellim Beleriand; Thindrim estanner aen, in Edhil e-Dinnu, ar e Aran Elu Thingol vi lam e-ndôr hen. Ar Melian i Vereth în, angoll athan i chîn Ennorath; ar i thaim dholin dín vi Menegroth, vi Doriath. Melian aun dûr dhaer na Thingol, i daer min Edhellim erui; an na chîn în e cenn erui o Thindrim i Ngaladhad ned aur en-edlothiad dín; ar e aran in-Gwenwin, ú-istannen e pen o Mornedhil, dan o Chelbin, in belig vi Ennorath. Ar o meleth Thingol ar Melian edonnen i ammain in-Eruchîn, i guiant egor cuiatha.

 

Thingol és Melian

Melian maia volt a valák fajából. Lórien erdejében élt, s népében nem volt nála szépségesebb, sem bölcsebb, sem járatosabb a dalban meg a varázslásban. Azt beszélik, hogy a valák odahagyták munkájukat, a madarak Valinorban fölhagytak a csicsergéssel, Valmar harangjai nem kondultak, s még a szökőkutak csobogása is elállt, amikor a fények összevegyülésekor Melian dalra fakadt Lórienben. Fülemülék röpdöstek a nyomában, s ő tanította dalra őket; s a nagy fák mély árnyékát kedvelte. Magának Yavannának volt ő rokona a világ teremtése előtt; s amikor a quendek fölébredtek Cuiviénen vizei mellett, akkor kelt át Valinorból a Földre, s a hajnal beköszönte előtt megtöltötte Középfölde csöndjét a maga meg a madarai hangjával.

Most, hogy útjuk a végéhez közeledett, így beszélik, a telerek hosszasan elidőztek Kelet-Beleriandban, a Gelion folyón túl; s akkoriban sokan a noldák közül nyugaton éltek, azokban az erdőkben, amelyek késobb a Neldoreth meg a Region nevet kapták. Elwë, a telerek ura gyakran kelt át a hatalmas erdőségeken, hogy felkeresse a barátját, Finwét, a noldák között; s egy ilyen alkalomkor eljutott Nan Elmoth csillagfényes erdejébe, s hirtelen meghallotta a fülemülék énekét. Ekkor varázslat szállott rá, és mozdulatlanul állt; s a lómelindi énekénél is erősebben hallotta Melian hangját, amely csodálatot és vágyat ébresztett a szívében. Teljesen megfeledkezett népéről és minden céljáról, követte a madarakat Nan Elmoth szívébe, és nyoma veszett. Végül egy csillagfényes tisztásra ért, és ott állt Melian; s ő a sötétségből nézett a maiára, akinek Aman fénye tündökölt az arcán.

Melian nem szólt; ám Elwë szívét szerelem töltötte el, odament a lányhoz, megfogta a kezét, s varázslat szállt ekkor rájuk, így hát mozdulatlanul álltak ott, míg odafönt a körbeforgó csillagok hosszú éveket számláltak, s Nan Elmoth fái sudár-sötétté növekedtek, mielott ők megszólaltak volna.

Így hát Elwét hiába kereste a népe, s Olwë lett a király, s vezette őket, ahogyan később mesélték. Elwë Singollo soha többé nem kelt át a tengeren Valinorba, amíg csak élt; s nem tért vissza Melian sem, amíg kettőjük hatalma tartott; ám tőle származott a tündéknek és az embereknek az a törzse, amelynek ősei az ainuk, akik Ilúvatarral voltak még Eä teremtése előtt. Később Elwéből nagy király lett, az ő elda népe lakta egész Beleriandot; sindáknak hívták őket, szürke-tündéknek, a Félhomály tündéinek, őt pedig Szürkeköpenyes Királynak, Elu Thingolnak annak a földnek a nyelvén. És Melian volt az ő királynéja, Középfölde legbölcsebb teremtménye, s rejtett csarnokai Menegrothban, az Ezer Barlangban álltak, Doriath földjén. Nagy hatalmat adott Melian Thingolnak, aki maga is hatalmas volt az eldák között, hiszen a sindák közül egyedül ő látta a tulajdon szemével a Fákat virágzásuk idején, s bár az amanyák királya volt, mégsem a moriquendek között tartották számon, hanem a fény-tündék között, akik nagy hatalommal bírtak Középföldén. És Thingol és Melian szerelméből született a világra a legeslegszebb Ilúvatar valamennyi Gyermeke közül, aki valaha is élt vagy élni fog.

(J. R. R. Tolkien, A szilmarilok IV.)

 

*Baidhrim Maiák, "a Szépek Népe" (< bain + -rim)
*uben senki (ú- + pen)
*Balannor Valinor (< balan + dôr)
*Balammar Valmar (< balan + bâr)
*hen őt (nőnem)
*goltha- tanít
*mela- szeret
*no előtt
*onnad kezdet
*echuia- (fel)ébred
*Finu Finwë
*minlú egyszer (< mîn + lû)
*elui csillagos (< êl + -ui)
*na-vragol hirtelen (< na + bragol)
*hon őt (hímnem)
*dan de
*Dor Alfirin Aman, "a Halhatalanföld"
*na-den (a)míg (< na + ten) (Q tenna)
*hir (meg)talál
*Olu Olwë
*athol- visszatér (< ad- + tol-)
*Aerrim Ainuk, "az Áldott Nép" (< aer + -rim)
*an mert

Vissza

 

Nimrodel

"Sí Nimrodel siria!" pent Legolas. "O geleth hen i Thawarrim echanner laer rim io-anann, ar si hain linnam vi Forven, renel i ninniach or i lanthir dín ar i lyth velthin ilynnir vi falf dín. Si gwathren i amar ar Nimrodeliant dannen. Limmidon i thail nín, an be drenarn nestadren i nen 'ni lommas." E rant lim ar dadbant na raw varadh ar nelenn e na geleth.
"Aphado nin!" e cann. "Ú-dofn i nen. Athrado! Gerim hodo bo raw chae, ar i lammad e-lanthir tegitha ôl ar awarthad i-naeth aen ammen."
Na-vinai hain dadbennir ar aphannir Legolas. Taur estent darn nan raw ar e dam i nen gwaedad i thail lym dín. Ha ring, dan puig i bladad dín, ar ir e bant lim ar eriant i nen 'than i delch în, e mathant i thraw în glannen o gwass e-lend ar lommas bân.

 

Nimrodel

- Ez itt a Nimrodel! - mondta Legolas. - Erről a patakról az erdőtündék annak idején sok dalt költöttek, s mi ott északon ezeket még mindig énekeljük, emlékszünk a szivárványra a zúgó fölött, s a tajték sodorta arany levelekre. Most minden sötét, és a Nimrodel hídja is rom. De beleáztatom a lábam, mert azt mondják, vize gyógyszer a fáradtságra. - Ment, leereszkedett a patak meredek partján, s belegázolt a vízbe.
- Gyertek ti is! - kiáltott vissza. - Át tudunk gázolni rajta. A túlsó parton lepihenhetünk, s a vízesés hangja majd elaltat és elfeledteti velünk a fájdalmunkat.
Egymás után leereszkedtek Legolas nyomában. Frodó egy pillanatra megállt a part közelében, s hagyta, hadd folyja körül a lábát a víz. Hideg volt, de érintése tiszta, s ahogy mélyebbre gázolt, s a víz már a térdéig ért, úgy érezte, az út minden fáradalmát kimossa belőle.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrűk Ura, II./6.)

 

*io-anann régen
*ren- emlékezik
*an mert
*lommas fáradság (< lom + -as)
*dadbad- lemegy (< dad + *bad-)
*hoda- (meg)pihen
*na-vinai egyenként, egyesével
*dav- (meg)enged
*dan de
*telch lábszár
*glanna megtisztít

Vissza

 

I Edhelharn

Minlú toll Mithrandir na 'Aladriel, i northant nuin gelaidh Eryn Galen; ar anann gobennir hain. An inath en-edledhiad dín herianner trastad i Chiril in-Ódhil, ar anirn he hiniath o noss ar mâr aer în, dan ú-dhammen he awarthad Ennorath. Ar ir trenor Mithrandir hiniath laew an Ngaladriel, naer he pent: "Ennorath naegrar nin, an dannar i lais ar lyth thinnar; ar nûr i 'ûr nín, renel i ngelaidh ar i selaib, in ú-'wannar. Hain aníron hebed vi bâr nín." Ar Mithrandir pent: "Anírodh hebed Edhelharn?"
Ar Galadriel pent: "Si mas i Harn Gil-Estel? Ar ceredir dín, Enerdhil gwannant." "Man ista?" pent Mithrandir. "Thand istam," pent Galadriel, "athranner i Aearon hain, sui naid rim vain ar fael. Ar boe thinnad ar fired 'ni Ennorath an-uir?" "Ha i amarth dín," pent Mithrandir. "Dan na lû thent Ennorath nestathar, ae Edhelharn gâr etheli. Na lû thent, na i Orath in-Edain telir." "Ae - ar manen," pent Galadriel. "An gwennin i Melain, ar Ennorath haer o noeth dín, ar gwethrin i thaethennin na nôr hen."
"Raeg i naw hen ," pent Mithrandir. "Ú-'wethrennin i chin dín ar ú-deiri i nguir dín. Ath theled hen, tiro hen!" Ar orthant e Edhelharn, ar Galadriel tirn i vîr n'anwar. Ar Mithrandir pent: "Le tegin i harn hen od Ivann im. Iuitho han be iest lín, ar echedithodh i mâr lín ammain i-ndyr vi Ennorath na lû thent. Dan ú-dhammen le han gared. Boe le han leithiad ir telitha i lu. An ir thinnathach, ar na-vedui awarthathach Ennorath, pen telitha ai moe han gared, ar i eneth dín sui eneth e-harn: Edhelharn estathar aen."

 

Az Elessar

Úgy esett, hogy Olórin felkereste Galadrielt, aki abban az időben a Nagy Zölderdő fái közt élt, és hosszan beszéltek egymással. Mert a száműzetés kezdett már terhessé válni a Noldák Úrnőjének, aki tudni vágyta, mi történt rokonaival, s mi hír születésének áldott vidékéről. De még nem hagyhatta ott Középföldét. S amikor Olórin minden eseményről beszámolt neki, amiről tudni vágyott, Galadriel így szólt:
- Keserű számomra már Középfölde, mert hullanak a levelek, és elhervadnak a virágok; szívem pedig nyugtalan, mert nem feledheti a halhatatlan fákat s mezőket. Mindezt otthonomban őrizném.
S így szólt Olórin:
- Akkor hát szívesen fogadnád-e az Elessart?
Galadriel pedig kérdéssel felelt:
- Hol van már Eärendil Köve? S ki faragta, Enerdhil sincs már közöttünk.
- Ki tudja? - válaszolta Olórin.
- Mindnyájan tudjuk - mondta erre Galadriel -, hogy átkelt a Tengeren, hiszen ez történt szinte mindennel, ami nemes és szép. S akkor Középföldének enyésznie kell mindörökre?
- Ez a sorsa - szólt Olórin. - Bár egy kis időre még javára válnék, ha visszatérne az Elessar. Nem sokáig, mert azután az Emberek Ideje jő.
- Ha visszatérne - ismételte Galadriel. - Hogyan lehetséges ez? Hisz a valák eltávoztak, gondolataik pedig messze járnak Középföldétől, s szomorúság lesz annak a sorsa, aki túlságosan ragaszkodik hozzá.
- Ez nem igaz - jelentette ki Olórin. Tekintetük nem homályos, és szívük sem keményedett meg. Ennek jeléül, kérlek, tekintsd meg ezt! - Ezzel a magasba tartotta az Elessart, s Galadriel ámulattal nézte. Olórin pedig így folytatta: - Ezt Yavannától hozom neked. Használd, ahogy kívánod, mert egy időre Középfölde legszebb vidékévé varázsolhatod otthonod. Ám nem azért kapod, hogy örökké megtartsd. Tovább kell majd adnod, ha eljön az ideje. Mire megfáradsz, s végre elhagyod Középföldét, érkezik valaki, aki a kő nevét viseli majd: mert Elessar lesz a neve annak is.

(J. R. R. Tolkien, A Gyűrű keresése, Második rész/IV.)

 

*minlú egyszer (< mîn + lû)
*gobed- beszélget (go- + ped-)
*dav- megenged
*an mert
*ren- emlékezik
*mas hol?
*an-uir örökké (< an- + uir)
*dan de
*athol- visszatér (< ad- + tol-)
*ae ha
*manen hogyan?

Vissza

 

Vissza a lap tetejére