Pith Hael Ioer

Régi bölcsességek

 
Latin szállóigék sindarin nyelven
 

Kereken 100 (ha jól számoltam) ismertebb vagy kevésbé ismert latin szállóige fordítását olvashatod lentebb. A fordítás során mindig a latin eredetit vettem figyelembe. A személy- és népneveket a kontextusnak megfelelően parafrazeáltam, így lett pl. Hannibálból Morgoth, Apollóból Arien vagy a görögökből törpök.

Megjegyzés #1: A csillag szimbólummal (*) jelölt szavak a korpusz ismert szavaiból képzett/levezetett, vagy más, rokon tünde nyelvek (pl. quenya) szavaiból, ill. a primitív szógyökökből utólag leszármaztatott, rekonstruált szavak.

Megjegyzés #2: A szavakkal kapcsolatos egyéb részleteket ld. a szótárban.

Utolsó frissítés: 2023. július 9.

 

Adh osp naur.
Flamma fumo est proxima.
A füstből lesz a láng.
(szsz.: Közel van a láng a füsthöz.)

Amarth *hiratha i vâd.
Fata viam invenient.
A sors megtalálja a maga útját.

Amarth i eneth.
Nomen est omen.
A név kötelez.
(szsz.: A név előjel./Nevében a végzete.)

An draug onel i *mam.
Lupo ovem commisisti.
Farkasra bíztad a bárány őrizetét.

Annath i-chyth, ú annath.
Hostium munera, non munera.
Az ellenség ajándéka nem ajándék.

Anor an *ilphen câl.
Sol lucet omnibus.
A Nap mindenkinek süt.

Arien aphada i fain.
Post nubila Phoebus.
Borúra derű.
(szsz.: Felhők után Apolló.)

Avdiro i nelig e-roch onen.
Noli equi dentes inspicere donati.
Ajándék lónak ne nézd a fogát.

Avnagro dan thâd.
Noli pugnare duobus.
Ne akarj kettővel viaskodni.
(szsz.: Ne harcolj egyszerre kettővel.)

Bâr bîn, îdh veleg.
Parva domus, magna quies.
Kis ház, nagy nyugalom.

Bauglir i haew.
Usus est tyrannus.
A szokás zsarnok.

Caro annin i anírol *allen.
Fac mihi, quod tibi vis.
Azt tedd nekem, amit magadnak is kívánsz.

Caro ar hartho.
Fac et spera.
Cselekedj és remélj!

Caro i ceril.
Age quod agis.
Amit cselekszel, azt tedd rendesen.
(szsz.: Tedd, amit teszel.)

Caul edonna gaul.
Aliud ex alio malum gignitur.
Egyik baj szüli a másikat.

Caul ú-air.
Calamitas nulla sola.
A baj nem jár egyedül.

Cern carfar.
Facta loquuntur.
A tettek beszélnek.

*Cestad idh rovail en-draug.
Lupi alas quaerere.
A farkas szárnyait keresni.
(ti. Haszontalan, nevetséges dolgot tenni.)

*Cî anírol îdh, herio nagor.
Si vis pacem, para bellum.
Ha békét akarsz, készülj a háborúra.

*Cî anírol i le mellen, melo.
Si vis amari, ama.
Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress!

Crithol sui redhil.
Ut sementem feceris, ita metes.
Ki mint vet, úgy arat.

Dae gwae, ach gâl brona.
Transit umbra, sed lux permanet.
Az árnyék szertefoszlik, de a fény megmarad.

Daer i dûr e-haew.
Consuetudinis magna vis est.
Nagy a szokás hatalma.

Dâg i lŷg niben i vund dhaer na narch în.
Parva necat morsu spatiosum vipera taurum.
Marásával még a kicsiny kígyó is megöli a termetes ökröt.

Di ’lî velui lhoew naer dolin.
Impia sub dulci melle venena latent.
Az édes méz sokszor mérget rejt magában.
(szsz.: Iszonyú mérgek vannak rejtve az édes méz alatt.)

Dínen athan châl.
Magis mutus quam piscis.
Némább a halnál.

Draug adan ’ni adan.
Homo homini lupus est.
Ember embernek farkasa.

Draug vi flâd e-*mbam.
Lupus in pelle ovis.
Báránybőrbe bújt farkas.

Ebennen ar eithannen i fae nîn.
Dixi et salvavi animam meam.
Megmondtam az igazat, s ezzel megmentettem lelkem nyugalmát.
(szsz: Szólottam és megmentettem a lelkemet.)

Eglerio i veth.
Lauda finem.
Nyugtával dicsérd a napot!
(szsz: A végén dicsérj!)

Eithro êr fîn sâv i vorchant în.
Etiam capillus unus habet umbram suam.
Még a hajszál is vet árnyékot.
(szsz.: Még egyetlen hajszálnak is megvan a maga árnyéka.)

Epholo gwannad.
Memento mori.
Emlékezz a halálra!
(szsz.: Emlékezz rá, hogy meg fogsz halni!)

Êr tuilinn ú-gâr echuir.
Una hirundo non facit ver.
Egy fecske nem csinál nyarat.
(szsz.: Egy fecske nem csinál tavaszt.)

Fae alu vi rhaw alu.
Mens sana in corpore sano.
Ép testben ép lélek.

Farn ammen i enidhef.
Est nobis voluisse satis.
Sokszor már maga az akarat is elég.
(szsz.: Elég nekünk, hogy akartunk.)

Farn a phengolodh i pennen.
Dictum sapienti sat est.
A bölcs kevés szóból is ért.
(szsz.: Ami elhangzott, a bölcsnek elég.)

Firn mistad, ach ogol darthad.
Errare humanum est, sed perseverare diabolicum.
Tévedni emberi (dolog), de megmaradni benne ördögi.

Galad vi vorn.
Lux in tenebris.
Fény a sötétségben.

Galu elia i thelyn.
Fortes fortuna adiuvat.
Bátraké a szerencse.
(szsz.: A szerencse a bátrakat/erőseket segíti.)

*Golthol i thoron reviad.
Aquilam volare doces.
Repülni tanítod a sast.

Gorbedui.
Horribile dictu.
Kimondani is szörnyű.

Goroth ôn rovail ’ni thail.
Pedibus timor addidit alas.
A félelem meggyorsítja a lépéseket.
(szsz.: A félelem szárnyakat adott a lábaknak.)

Goston i naugrim, eithro ir tegir annath.
Timeo Danaos et dona ferentes.
Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is.

Gûr ne fuin.
In nocte consilium.
Éjjel jön a jó tanács.
(szsz.: Tanács éjszaka.)

Gwae i ’wîn.
Iuventus ventus.
Fiatalság bolondság.
(szsz.: A fiatalság szél.)

*Gwista i rusc i chelf în, ú i chaew în.
Vulpes pilum mutat, non mores.
A róka csak a szőrét változtatja, nem a természetét.

*Habadir, ú athan chabad.
Sutor ne ultra crepidam.
Suszter, maradj a kaptafánál!
(szsz.: Suszter, ne tovább a szandálnál!)

Havad bo tâd chaif.
Duabus sedere sellis.
Két széken ülni.
(ti. Két úrnak szolgálni.)

Hîn cenir laew athan chên.
Oculi plus vident quam oculus.
Több szem többet lát, mint egy.

Il gwî melir im.
Omne animal se ipsum diligit.
Minden élőlény önmagát szereti.

I hâv lû, sâv guil.
Qui habet tempus, habet vitam.
Aki időt nyer, életet nyer.
(szsz.: Akié az idő, azé az élet.)

*Ilphen aran vi mâr în.
Omnis est rex in sua domo.
Mindenki király a maga házában.

*Ilphen ceredir e-galu în.
Faber est quisque fortunae suae.
Mindenki a maga szerencséjének kovácsa.

I na vegil dringa, na vegil danna.
Qui gladio ferit, gladio perit.
Aki kardot ránt, kard által vész el.
(szsz.: Aki karddal sújt, kard által vész el.)

Lain i noeth vîn.
Liberae sunt nostrae cogitationes.
Gondolataink szabadok.

Lasto, tíro, no dîn, *cî anírol îdh vi guil lîn.
Audi, vide, tace, si vis vivere in pace.
Hallj, láss, ám hallgass: így lesz léted nyugodalmas.

Lúath prestennin ar *me prestennin na *thin.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Az idők változnak, s változunk mi is velük.

Mabo i aur.
Carpe diem.
Élj a mának!
(szsz.: Ragadd meg a napot!/Tépd le a nap virágát!)

Maer i ngurth fael athan chuil thaur.
Honesta mors turpi vita potior.
Jobb a tisztes halál, mint a becstelen élet.

Medir i chail dhaer i chail gidinn.
Pisces magni parvulos comedunt.
A nagy halak felfalják a kisebbeket.

Megil limminnen na glî.
Melle litus gladius.
Mézzel megkent kard.
(ti. Szigor, szelídített formában.)

Morgoth na ennyn.
Hannibal ante portas.
Hannibál a kapuk előtt!

*Na-den thuion, harthon.
Dum spiro, spero.
Amíg élek, remélek.
(szsz.: Amíg lélegzek, remélek.)

Naeth ni' orthernin.
Vae victis.
Jaj a legyőzötteknek.

Naur, aear, bess, neled *rhunaid.
Ignis, mare, mulier, tria mala.
Tűz, tenger, asszony, három baj.

Na vâd hen gwanna i aglar en-amar.
Sic transit gloria mundi.
Így múlik el a világ dicsősége.

O budhu annabon cared.
Elephantem ex musca facere.
Légyből is elefántot csinál.
(szsz.: Légyből elefántot csinálni.)

O dôl thosta i châl.
A capite foetet piscis.
Fejétől bűzlik a hal.

Odulen, ediren, orthuren.
Veni, vidi, vici.
Jöttem, láttam, győztem.

O firn *únad ach vaer.
De mortuis nihil nisi bonum.
Halottakról vagy jót, vagy semmit.

Orthor i veleth *ilnad.
Omnia vincit amor.
A szerelem mindent legyőz.

Pedh-rovail ú-athgar reviad.
Sine pennis volare haud facile est.
Szárnyak nélkül nem könnyű repülni.

Pen i hâv lû, sâv guil.
Qui habet tempus, habet vitam.
Aki időt nyer, életet nyer.
(szsz.: Aki idővel bír, élettel bír.)

Pen i rosta dhath, na den danna.
Qui fodit foveam, incidit in eam.
Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
(szsz.: Aki vermet ás, bele (is) esik.)

Penno di *len.
In te descende.
Szállj magadba!

*Perio ar orthoro.
Divide et impera.
Oszd meg és uralkodj!

Peth ephennen pen-nangar.
Nescit vox missa reverti.
Az elhangzott szót nem lehet visszavonni.

Pídiel, córiel.
Dictum, factum.
Amit mondtam, megtettem.
(szsz.: Kimondva, megtéve.)

Pith reviar, tîw bronar.
Verba volant, scripta manent.
A szó elszáll, az írás megmarad.

Rind ogol.
Circulus vitiosus.
Ördögi kör.

Ristad cheleg.
Scindere glaciem.
Jeget törni.
(ti. Utat mutatni másoknak.)

Roe vi hîdh, erais vi nagor.
In pace leones, in proelio cervi.
Békében oroszlánok, csatában szarvasok.

Sâv i nîf e-*mbam, i chûn edh-rusc.
Ovem in fronte, vulpem in corde gerit.
Arca a bárányé, róka a szíve belül.

Sî ar hî.
Hic et nunc.
Itt és most.

Sîr annin, *allen ned aur dolol.
Hodie mihi, cras tibi.
Ma nekem, holnap neked.

Tiro i veth e-guil.
Finem vitae specta.
Nézz élted végére!

Toged daw na dawar.
In silvam ligna ferre.
Fát az erdőbe vinni.

Trî goel na elenath.
Per aspera ad astra.
Vajmi nehéz út feljutni a csillagokig.
(szsz.: Küzdelmeken át a csillagokig.)

Thoron ú-’âd vydhy.
Aquila non capit muscas.
A sas nem fogdos legyeket.

Ú-’ala salab vi haint da thûr e-ñgurth.
Contra vim mortis non crescit herba in hortis.
Halál ellen nincs orvosság.
(szsz.: A halál hatalma ellen nem nő fű a kertekben.)

Ú-annathol vegil a chên.
Ne puero gladium dederis.
Ne adj kardot a gyermek kezébe.
(szsz.: Nem fogsz kardot adni gyermeknek.)

*Úben drega o ñgurth ar o meleth.
Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest.
A halál és a szerelem elől senki sem menekülhet.

Ú cîw nu Anor.
Nihil sub sole novum.
Nincs új a Nap alatt.

Ú-eglerion i loth i ú-anna ûl.
Non laudo florem, qui nullum praebet odorem.
Nem dicsérem azt a virágot, mely nem áraszt illatot.

Ú il i thilia malt.
Non omne quod nitet aurum est.
Nem mind arany, ami fénylik.

Ú *ilphen i hâv ngannel talagan.
Non omnes qui citharam habent citharoedi sunt.
Nem mindenki citerás, akinek citerája van.

Ú *ma, ach man.
Non quis, sed quid.
Nem a ki, hanem a mi számít.
(ti. Nem az a fontos, hogy ki mondta, hanem az, hogy mit mondott.)

Ú-revia i gugu vrant na *nauf lîn.
Non volat in buccas assa columba tuas.
A sült galamb nem repül a szádba.

Vi chîn fae dortha.
In oculis animus habitat.
A szem a lélek tükre.
(szsz.: A szemekben lakik a lélek.)

Vi dhuin dhaer chail dhaer gedir.
In magno magni capiuntur flumine pisces.
Nagy folyókban nagy halakat lehet fogni.

 

Vissza a lap tetejére