Pedo i Lam

Beszéld a nyelvet

 
Hasznos sindarin szavak és kifejezések
 
 

Megjegyzés #1: A csillag szimbólummal (*) jelölt szavak a korpusz ismert szavaiból képzett/levezetett, vagy más, rokon tünde nyelvek (pl. quenya) szavaiból, ill. a primitív szógyökökből utólag leszármaztatott, rekonstruált szavak.

Megjegyzés #2: A szavakkal kapcsolatos egyéb részleteket ld. a szótárban.

Utolsó frissítés: 2023. május 6.

 

KÖSZÖNTÉS, ÜDVÖZLÉS

*Len suil(ann)on/nathlon! Üdvözöllek!
Suilad!/Ai! Üdv!
Mae govannen! Minő szerencsés találkozás!
Ai na vedui dandulel! Hát végre visszatértél!
*Len nathlon na mâr nîn! Üdvözöllek az otthonomban!
I mâr nîn i mâr lîn. Az én otthonom a te otthonod.
*Ni meren *len govaned. Örülök, hogy találkoztunk.
*Ni meren *len *adgened. Örülök, hogy ismét látlak.
Anann *len ú-eginen. Régóta nem láttalak.
Anann ú-'ovonef. Régóta nem találkoztunk.
Glennel lend and? Hosszú útat tettél meg?
Man siniath vi Drann/Imladris? Mi újság a Megyében/Völgyzugolyban?
Êl síla na lû e-govaned vîn. Csillag ragyogja be találkozásunk óráját.

Vissza

 

MEGSZÓLÍTÁSOK

Mellon nîn muin!/Mellyn nîn muin! Kedves barátom!/Kedves barátaim!
Hîr nîn gorn!/Heryn nîn gorn! Nagyra becsült uram!/Nagyra becsült hölgyem!
Melethron nîn!/Melethril nîn! Kedvesem! (férfi/nő)
Hervenn nîn mell!/Herves nîn mell! Szeretett férjem!/Szeretett feleségem!
Aran nîn thaer!/Bereth nîn thaer! Fenséges királyom!/Fenséges királyném!

Vissza

 

BEMUTATKOZÁS, CSALÁD

*Len iston? Ismerlek téged?
Istol nin./Ú-istol nin. Ismersz engem./Nem ismersz engem.
Epholol nin? Emlékszel rám?
*Len epholon./*Len ú-epholon. Emlékszem rád./Nem emlékszem rád.
Man *len en estar?/*Ma i eneth lîn? Hogy hívnak?/Mi a neved?
*Ni Elladan./I eneth nîn Elladan. Elladan agyok./A nevem Elladan.
Nin en estar Elladan. Elladannak hívnak.
O man dôr odulel? Honnan jöttél?
*Ma dôr i mardor lîn? Mely vidék a hazád/szülőfölded?
Telin o Imladris. Völgyzugolyból jöttem.
Eriador i mardor nîn. Eriador a hazám/szülőföldem.
I adar nîn Elrond, ion Aerennel ar Elwing. Az apám Elrond, Eärendil és Elwing fia.
I emel nîn Celebrían, sell Celeborn ar Galadriel. Az anyám Celebrían, Celeborn és Galadriel lánya.
I hanar nîn Elrohir. *Me gwenyn. A fivérem Elrohir. Ikrek vagyunk.
I nîth nîn Arwen. A húgom Arwen.

noss, nost, nothrim család, rokonság, nemzetség
nothlir családfa, vérvonal

hervenn/herves, bess férj/feleség
odhron/odhril szülő (apa/anya)
adar/naneth, emel, emil apa/anya
ada/nana apu/anyu
atheg/emig apácska/anyácska
dâd nagyapa
gwanûr testvér, (vér)rokon
iôn, iond/iell, sell fia/lánya vkinek
ionnath/sellath fiai/lányai vkinek
hanar, haun, tôr/neth, nîth, thêl fivér/leánytestvér
muindor/muinthel édestestvér (fivér/leánytestvér)
honeg/nethig öcsike/húgocska
gwanunig/gwanûn, gwanûr, gwenyn iker/ikerpár

Vissza

 

BÚCSÚZÁS

Boe mened annin. Mennem kell.
Cuio vae! Légy jó!
No alwed i lend lîn! Szerencsés utat!
Harthon *adovanathof. Remélem még találkozunk.
Man lû *adovanathof? Mikor találkozunk újra?
Tiro i Melain i vâd lîn! A Valák óvjanak utadon!
Thilio in gîl na vâd lîn! A csillagok ragyogják be utadat!
*Losto vae! Aludj jól!
Ely velui! Szép álmokat!

Vissza

 

KÖSZÖNET, UDVARIASSÁG

Man anírol? Mit szeretnél?
Man i iest lîn? Mit óhajtasz? (Mi az óhajod?)
*Cî anírol, telin cared. Ha szeretnéd, megteszem.
Le *hannon! Köszönöm!
Le *hannon o chûn nîn! Szívből köszönöm!
*Hannad ni' eithad lîn! Köszönet a segítségedért!
Ú-moe le *hannad! Nincs mit!
Goheno annin! Bocsáss meg nekem!
Ú-moe le gohenad! Nincs miért!
Dýgar nîn. Az én vétkem/hibám.
*Len preston? Zavarlak?
Ú-brestol nin. Nem zavarsz.
Be iest lîn!/Be innas lîn! Ahogy óhajtod!/Ahogy akarod!
Caro den i innas lîn! Legyen meg az akaratod!

Vissza

 

IGENLÉS, TAGADÁS

Ma!/U! Úgy van!/Nem!
No!/Avno! Legyen!/Ne legyen!
Cerin. (Telin cared.)/Ú-gerin. (Avon.) Megteszem./Nem teszem meg.
Athon./Ú-athon. Fogok./Nem fogok.
*Devin./Baudon. Megengedem./Megtagadom.
Annon/Ú-annon *allen i dhâf nîn. Megadom/Nem adom meg neked az engedélyt.
Sevin./Penin. Van./Nincsen.

Vissza

 

KÉRDŐSZAVAK

*Ma?/Man? Ki(k)? Mi(k)?/Ki(ke)t? Mi(ke)t?
Na man? Hogyan?
Man sâd/dôr? Hol? (Mely helyen/földön?)
O man sâd/dôr? Honnan? (Mely helyről/földről?)
Na van sâd/dôr? Hová? (Mely helyre/földre?)
Man lû? Mikor? (Mely időben?)
*Amman? Miért?

Vissza

 

INDULATSZAVAK

A!/Ae! Ó! Ah!
Ai! Ó!, Ha(h)!, Na lám!
Alae! Lám!, Íme!
Baw! Ne (tedd)!
U! Nem!
Ego! Tünés!, Takarodj!
Elo! Nahát!, Hűha!
Ma! Jó(l van)! Úgy van!, Kitűnő!, Remek!
Nae! Ó jaj!, Sajnos!

Vissza

 

TUDÁS, NEM TUDÁS

Istol?/Ú-istol? Tudod? (Ismered?)/Nem tudod? (Nem ismered?)
Iston./Ú-iston. Tudom. (Ismerem.)/Nem tudom. (Nem ismerem.)
Epholol?/Ú-epholol? Emlékszel?/Nem emlékszel?
Epholon./Ú-epholon. Emlékszem./Nem emlékszem.
Heniol?/Ú-cheniol? Érted?/Nem érted?
Henion./Ú-chenion. Értem./Nem értem.

Vissza

 

NYELVISMERET, BESZÉD

Pedil i lam edhellen? Beszéled a tündék nyelvét?
Ú-bedin/Pedin i lam edhellen. Nem beszélem/Beszélem a tündék nyelvét.
Aníron peded i lam hen. Szeretném beszélni ezt a nyelvet.
Pedo!/Carfo! Szólj! (Beszélj!)
*Dambedo! Felelj! (Válaszolj!)
Avno úbed! Ne légy szótlan!
Ephedo i beth hen! Ejtsd ki ezt a szót!
Dírbedui i beth hen. Ez egy nehezen kiejthető szó.
Man ebidel? Mit mondtál?
Heniol i beth lammen? Érted amit mondok?
Heniol nin? Értesz engem?
*Len ú-chenion./*Len henion. Nem értelek./Értelek.
Adbedo i phith lîn! Fogalmazd át a szavaidat!

Vissza

 

TETT, CSELEKVÉS

Caro! Tedd meg! (Csináld!)
Devo! Próbáld meg!
Ritho! Iparkodj! (Igyekezz!)
Avno úgarol! Ne tétlenkedj!
Daro! Állj!
*Telio! Fejezd be!
*Hodo!/*Sedho! Nyugodj le!
Baw!/Avgaro! Ne tedd! (Ne csináld!)
Ú-gerin./Avon. Nem teszem. (Nem csinálom.)
Cerin. Megteszem. (Megcsinálom.)
Ú-dhewathon. Nem fogok kudarcot vallani.
Man ceril?/Man agorel? Mit teszel? (Mit csinálsz?)/Mit tettél? (Mit csináltál?)
Man *ceiriannel? Mit okoztál?
Nae, man agoren/*ceiriannen? Ó jaj, mit tettem/okoztam?

Vissza

 

SEGÍTSÉG

Anírol i dulu nîn?/Anírol i eithad nîn? Segíthetek?
Eitho nin! Segíts!
Boe eithad annin. Segítségre van szükségem.
*Len eithon./*Len eithathon. Segítek rajtad./Segíteni fogok rajtad.
Natho nin! Ments meg!
Tolo an edraith annin! Siess a megmentésemre!
*Len nathon./*Len nathathon. Megmentelek./Meg foglak menteni.
*Ni lhaew./*Ni harn(annen). Beteg vagyok./Megsérültem.
Nesto nin! Gyógyíts meg!
Athro i naedh nîn! Lásd el a sebeimet!
*Len neston./*Len nestathon. Meggyógyítalak./Meg foglak gyógyítani.
Athron i naedh lîn./Athrathon i naedh lîn. Ellátom a sebeidet./El fogom látni a sebeidet.
Eithon/Eithathon i naeg lîn. Enyhítem/enyhíteni fogom a fájdalmaidat.
Leithio nin! Szabadíts ki!
*Len leithion./*Len leithiathon. Kiszabadítalak./Ki foglak szabadítani.
Berio nin! Védj meg!
*Len berion./*Len beriathon. Megvédelek./Meg foglak védeni.

edraith megmentés, kiszabadítás
leithian kiszabadítás, megszabadítás
tulu támasz, segítség

Vissza

 

JÖVÉS-MENÉS

O man dôr odulel? Honnan jöttél?
Odulen o Lothlórien. Lothlórienből jöttem.
*Amman odulel? Miért jöttél?
Odugen hiniath. Híreket hoztam.
Boe annin i eithad lîn. A segítségedre/segítségetekre van szükségem.
Boe mened annin. Mennem kell.
Aníron/Nidhin mened. El szeretnék/akarok menni.
Na van dôr menil? Hová mész?
Na van dôr anírol/nidhil mened? Hová szeretnél/akarsz menni?
Menin na Imladris. Völgyzugolyba megyek.
Aníron/Nidhin mened na Imladris. Völgyzugolyba szeretnék/akarok menni.
Dandolathol? Vissza fogsz térni?
Athon./Dandolathon. Vissza fogok./Vissza fogok térni.
Ú-athon./Ú-nandolathon. Nem fogok./Nem fogok visszatérni.
Man lû dandolathol? Mikor térsz vissza?
Ab mîn aur/nêl oer dandolathon. Egy/három nap múlva visszatérek.

Meno!/Avo veno! (Aveno!) Menj!/Ne menj!
Drego!/Avo dhrego! (Avdhrego!) Menekülj!/Ne menekülj!
Noro!/Avo noro! (Avnoro!) Szaladj!/Ne szaladj!
Daro!/Avo dharo! (Avdharo!) Állj meg!/Ne állj meg!
Dartho!/Avo dhartho! (Avdhartho!) Maradj ott!/Ne maradj ott!
Aphado nin!/Avo aphado nin! (Avaphado nin!) Kövess!/Ne kövess!
Tolo!/Avo dolo! (Avdolo!) Gyere ide!/Ne gyere ide!
Dandolo!/Avo nandolo! (Avnandolo!) Gyere vissza!/Ne gyere vissza!

Man bâd tôg na Imladris? Melyik út vezet Völgyzugolyba?
*Tano annin i vâd na Imladris! Mutasd meg nekem az utat Völgyzugolyba!
Meno n'amrûn/n'annûn. Menj kelet/nyugat felé.
Glenno mîn daur/leben doer na forven/charven. Haladj egy mérföldet/öt mérföldet északi/déli irányban.
Avo visto. Ne térj le az útról.
Aphado i dhuin. Kövesd a folyót.
Athrado i iant/girith. Kelj át a hídon/hágón.

Vissza

 

ROMANTIKA, HÁZASSÁG

Melil nin? Szeretsz?
*Len melin. Szeretlek.
*Len melithon *an-uir! Örökké szeretni foglak.
Melethril nîn!/Melethron nîn!/ Kedvesem! (nő/férfi)
I thîr/*vaneth lîn luitha nin. A tekinteted/szépséged megigéz.
Le dail/edhelvein/írui. Gyönyörű/tündeszép/vonzó vagy.
I dîr lîn nartha nin. A pillantásod lángra lobbant.
Aníron *len *mibed. Szeretnélek megcsókolni.
*Mibo nin! Csókolj meg!
*Miphil lîn sui glî velui. Csókod, mint az édes méz.
*Bestathol nin? Hozzám jössz feleségül?
Athon./Le *bestathon. Hozzád megyek.

meleth, mîl szeretet, ragaszkodás
îr nemi vágy
*best házasság
hervenn férj
bess, herves feleség

Vissza

 

FÁJDALOM, SZENVEDÉS, VÉGZET, HALÁL

Nae! Ó jaj!, Sajnos!
Naeth ni' orthernin! Jaj a legyőzötteknek!
Gorbedui! El(/ki)mondani is fájdalmas/szörnyű!
Nîn fannar i chent nîn. Könnyektől fátyolosak a szemeim.
Arnediad i naeg nîn. A fájdalmam határtalan.
Eitho i maul nîn! Szabadíts meg a szenvedésemtől!
*Amman naegrol nin? Miért bántasz?
Avo naegro/avnaegro nin! Ne bánts!
*Amman awarthannel nin? Miért hagytál el?
*Arogel i chûn nîn. Összetörted a szívemet.
Eginen i úmarth nîn. Láttam a végzetemet.
Ú-dhregon uin úgarth nîn. Nem menekülök a végzetem elől.
Tôl i lû en-gwanath nîn. Közeleg a halálom órája.
Ú-'oston i ngurth. Nem félem a halált.
Gwannant./Te gwann. Meghalt./Halott.
*Sedho v'îdh! Nyugodj békében!
*Hiro îdh uireb vi ngûr! Lelj örök békét a halálban!

naeg fájdalom
naeth (keserű) bánat, fájdalom, szomorúság
baul kín(szenvedés), gyötrelem
nîr könny(ezés), könnyhullatás, sírás
caun, nírnaeth, noe kesergés, sirám, siránkozás
naergon panaszos kesergés/sirám/siránkozás
naeramarth szörnyű végzet
úmarth gyászos végzet, (bal)sors
gorgoroth, guruthos halálos rettegés, halálfélelem
*ammal agónia, haláltusa
gûr, guru, gu(u)rth halál [mint állapot, ill. elvont fogalom]
gwanath, gwanu halál [mint folyamat]
fern, gorth halott (személy)

Vissza

 
    

HARC, CSATA

Yrch anglennar i echad vîn. Orkok közelednek a táborunkhoz.
Anglennant i goth i echad vîn. Az ellenség megközelítette a táborunkat.
Yrch! Orkok!
Na nagor! Harcra fel!
Maetho!/Dagrado! Harcoljatok!
Dago din! Öljétek meg őket!
Dago i goth/in yrch! Vágjátok le az ellenséget/az orkokat!
Gurth 'ni yrch! Halál az orkokra!
*Ú-dano *faelas 'ni choth! Ne kegyelmezzetek az ellenségnek!
Hado i *philinn! Nyilakat kilőni!
Berio i echad/ost! Védjétek a tábort/az erődöt!
Eitho i phin chern! Segítsetek a sebesülteknek!
In yrch dregar. Az orkok menekülőre fogták.
Orthuref in yrch. Legyőztük az orkokat.
In yrch agorer nagras dhaer. Az orkok nagy mészárlást végeztek.
Edhiwef./Ú-edhiwef. Kudarcot vallottunk./Nem vallottunk kudarcot.
Anann dagrannef dan in yrch. Régóta hadat viselünk az orkok ellen.
*Dadhraf i goth. Szembeszállunk az ellenséggel.
I goth e-goth nîn i vellon nîn. Az ellenségem ellensége a barátom.

auth, dagor harc, csata
dagras mészárlás
maeth küzdelem
tûr győzelem
sîdh béke
gwaith hadsereg
caun parancsnok, vezér
hador, maethor harcos
magor kardforgató
coth, gûd ellenség
dírnaith ék alakú harci alakzat
thangail pajzsfal (= véfekező alakzat)
magol, megil kard
hathol fejsze, balta
cû, peng íj
*pilinn nyílvessző
castol, harn, thôl sisak
amath, thand pajzs
ammos mellvért
*barf páncél

Vissza

 

ÁTKOZÓDÁS, FENYEGETÉS, SÉRTEGETÉS

Gurth an glamhoth! Halál az orkokra!
Rhach am Morthu! Átok Szauronra!
No marthannen! Légy kárhozott!
Gosto i acharn nîn! Féld bosszúmat!
Tôl i acharn nîn. A bosszúm közeleg.
Ego! Takarodj innét!
Ego, rhudol! Távozz, vészhozó!
Ulwarth, gwerianneg i mellyn lîn. Rút áruló, eláraultad a barátaidat.
*Len fuion. Undorodom tőled.
*Len agreithon. Megvetlek téged.
Pith lîn sui lhoew. Szavaid, akár a méreg.
Hannas lîn sui hannas e-*hýl. Annyi eszed van, mint egy tyúknak.
Thostol sui orch 'waur. Úgy bűzlesz, akár egy mocskos ork.
Avo eitho/Aveitho nin! Ne sértegess!
Eithad lîn ú-bresta nin. A sértegetésed nem hat rám.

eithad sértés, sértegetés
iaew kigúnyolás, gúnyolódás
agrech megvetés, lenézés
daebeth gyalázkodás, káromkodás

Vissza

 

IDŐJÁRÁS

Gâl Anor. Fényesen ragyog a nap.
Fanui i venel. Felhős az ég.
Fain fannar Annor/Ithil/in gîl. Felhők takarják a napot/holdat/csillagokat.
Ail./Eliatha. Esik./Esni fog.
Hwest laeb thuia. Hűs szellő lengedez.
Hwinia i 'waew. Kavarog a szél.
Gwaeren i aur hen. A mai egy szeles nap.
Alagos anglenna. Vihar közeleg.
*Edil i alagos. Véget ért a vihar.
Ring/laug i dhû. Hideg/meleg az éjszaka.
Hithui i aur. Ködös a reggel.
Hîth toba in eryd. Köd borítja a hegyeket.
Na mîdh nend i thâr. Harmattól nedves a fű.
Loss toba i gae. Hó fedi a talajt.
Parch/nínui i în hen. Az idei egy száraz/esős év.

ross eső
loss
hêl, heleg jég
mîth/hîth, hithu pára, gyenge köd/köd
ast, glaw(ar) napfény
fân/faun fátyolfelhő/felhő
eilian, ninniach szivárvány
gwae(w), sûl szél
hwest szellő
alagos vihar

Vissza

 

EVÉS, IVÁS

Anírol maded? Enni szeretnél?
Man anírol maded? Mit szeretnél enni?
Tolo, mado! Gyere, egyél!
*Ni saeb. Éhes vagyok.
Aníron îr mass bîn. Csak egy kis kenyeret kérek.
Bastathol masgorn annin? Sütsz nekem egy cipót?
Brathathol halph annin? Főzöl nekem egy erőlevest?
Avannel i lembais bain? Megetted az összes útikenyeret?
Anírol soged? Inni szeretnél?
Man anírol soged? Mit szeretnél inni?
Tolo, sogo! Gyere, igyál!
*Ni faug. Szomjas vagyok.
Aníron viruvor. Mézborra vágyok.
Panno i ylf nîn/in ylf vîn! Töltsd meg a kupámat/kupáinkat!
Sogo na nathal/nethail vîn! Igyunk a vendégünkre/vendégeinkre!
Sautho in ylf vîn 'ni pheriannath! Ürítsük kupáinkat a hobbitokra!

aes főtt étel, hús
bass, bast kenyér
lembas útikenyér
basgorn cipó
salph erőleves
solch gyökértermés, gumó
iaw mag, (gabona)szem
*iaf gyümölcs
cûr sajt
curth aludttej
cram őrölt lisztből készült, tejet és mézet is tartalmazó sütemény
glî méz
nîdh, paich, saw (gyümölcs)lé, szirup
miruvor virágmézből készült szíverősítő ital ("mézbor")

Vissza

 

AZ EMBERI TEST

rhaw, rhond test
fae(r) lélek
iûr, sereg vér

dôl (doll) fej
corob koponya
ach(ad)/iaeth, lang nyak [csontos rész]/nyak
lanc torok
hen/hent szem/szempár
lheweg, lhewig/lhaw fül/fülpár
nem orr
*nauf száj
anc, carach állkapocs, fogazat
naes, nêl (neleg)/naglath fog/fogak
lam nyelv
hûn szív
flâd bőr
find hajszál
esbin, fing hajfürt, hajtincs
finnel hajzat, hajtömeg
fang szakáll
*cum has
ammos mell(kas), kebel
ranc kar
crig könyök
molif csukló
cam, mâb, maw kéz
hair, harvo/fair, forvo bal kéz/jobb kéz
dond, paur ököl, ökölbe szorított kéz
camlann, plad, talf tenyér
lebed, leber ujj
naub/atheg hüvelykujj/hüvelykujj [játékosan]
lebdas, tass/emig mutatóujj/mutatóujj [játékosan]
nobad hüvelykujj + mutatóujj
lebenedh/honeg, tolch, toleg középső ujj/középső ujj [játékosan]
lebent/nethig gyűrűsujj/gyűrűsujj [játékosan]
lebig, niged/gwinig, niben kisujj/kisujj [játékosan]
tâl láb
telluin talp

Vissza

 

SZÍNEK

car(a)n/born, naru, ruin vörös(lő), piros/lángvörös, tűzpiros
coll aranyvörös
gaer, ross rézvörös, rőt
malen sárga
gwain szőke
glóriel, mallen, malthen aranyszínű
baran barna, sárgásbarna, aranybarna
rhosg vörösesbarna, rozsdabarna
*culuin narancssárga
calen/laeg zöld/zöld(ellő)
luin/elu, gwind kék/halványkék, égszínkék
môr, morn sötét, fekete
nim/fain, glân, gloss(ui) fehér/hófehér, ragyogó fehér
hithren, mîth, mithren, thind/lithui szürke/hamuszürke
celebren ezüstös
maidh, malu halvány, fakó

*laed szín
rhaed, rhîd szín(árnyalat)

Vissza

 

TULAJDONSÁGOK

maer/faeg jó, kitűnő/rossz, hitvány
mael/dýr helyes, jó/hibás, helytelen
fael/rhû, ogol, thaw, um igaz, nemeslelkű/rossz, gonosz
írui/deleb, uanui kívánatos, vonzó/förtelmes, visszataszító
gwein, neth/iaur, ingem, iphant fiatal, ifjú/öreg, vén
cîw, eden, gwain, sain/brûn, iaur új, friss/régi, öreg
beleg, daer, taur/cidinn, cinnog, mîw, niben, pigen, pîn, tithen nagy, hatalmas/kicsi, apró
belaith/nimp erős, hatalmas/kicsi, gyenge
and/then(n), thent hosszú/rövid
iand, iaun, land, pann, ûr/agor, úlann széles, kiterjedt/szűk, keskeny
tanc, taug, thand/talt erős, szilárd/gyenge, ingatag
mae/dern, gorn, norn lágy, puha/kemény, merev
fim, lhind, nind, trîw/tûg vékony, karcsú/vaskos, kövér
cand, beren/*úgann bátor/gyáva
goll, hand, sael/*dollost okos/ostoba
pedweg/úbed beszédes/szótlan
carweg/úgar dolgos, szorgos/lusta, semmittevő
alw, ely, tharan/gem, lhaew életerős, egészséges/gyenge, beteges(kedő)
milui/úvel barátságos/barátságtalan
meren/dem vidám, örömteli/szomorú, bánatos
celair, faen, gail, lim/doll, dûr, úgal fényes, ragyogó/sötét, homályos
athgar/dîr, gordh könnyű, könnyen megtehető/nehéz, fáradságos
pant/cofn (caun), lost teli/üres
puig/gwaen, mael tiszta/piszkos, foltos
limp, mesg, nend, nîn, nínui/parch nedves, vizes/száraz
laug/him meleg/hűvös
born, urui/helch, ring forró/hideg
dínen/brui csendes/hangos
minui/medui első/utolsó
cuin/fern, gorth, gwann élő/halott
alfirin/fíreb, firin halhatatlan/halandó

Vissza

 

MESTERSÉGEK ÉS CÍMEK

círdan, ciriaeth hajóács
cirion hajós, tengerész
mírdan ékkőfaragó
nathron takács
thavron ács, építőmester
calardan lámpamíves
cennan fazekas
bachor kereskedő
faron vadász
hador, maethor harcos, katona
maeron művész, költő
lind dalnok
talagan hárfajátékos
tegilbor szépíró
pethron mesemondó, versmondó
pengolodh tudós, tanítómester
*athor orvos
curunír, gollor, ithron mágus
*curunis boszorkány, varázslónő

aran király [= vmely birodalom uralkodója]
taur király [= vmely nép törvényes ura]
bereth, rien, rîn, rîs királynő
caun, cund, ernil herceg, fejedelem
brethil hercegnő
arphen nemes(ember)
brannon, herdir, heron, hîr úr, uraság
brennil, heryn, híril hölgy
condir polgármester
badhor, badhron bíró
hest kapitány, hadvezér
arben lovag

Vissza

 

NÉPEK

edhelrim, eledhrim tündék [általánosan]
balarwaith, beleriath beleriandi tündék
eluwaith, thendrim, thennath, thindrim, thinnir szürke-tündék (sindák) [általánosan]
mithrim mithrimi tündék
egladhrim, eglath, falathrim Falas-tündék
iathrim doriathi tündék
gondolindrim gondolini tündék
teleriath, telerrim, telerwaith telerek
(g)ódhellim, golodhrim, nellir noldák
dadhrim, danath, danwaith, denwaith nandák
laeg(eld)rim zöld-tündék
morbennath avárok
tawarwaith erdőtündék
galadhrim lórieni tündék

adanath emberek [általánosan]
aphadrim/firebrim, firiath emberek ("követők"/"halandók")
forodrim, forodwaith északi emberek
haradrim déli emberek
gwathuirim dúnföldei emberek
rochirrim rohírok
loss(h)oth hó-emberek
drúath drúadánok

periannath hobbitok (félszerzetek)
cathadrim, gonhirrim, hadhodrim törpök
nauglath, naugrim, nogothlir, nogothrim törpök [lekicsinylő]
dernlir, dornhoth, gornhoth törpök [pejoratív]
nibin-nogrim pici-örpök
glamhoth, orchoth orkok [pejoratív]
onodrim entek

lî, rim nép [= a közös nyelv, eredet, stb. által összefűzött emberek közössége]
gwaith nép [= egy adott helyen élő v. azonos foglalkozást űző emberek közössége]
noss törzs, nemzetség, nép

Vissza

 

ÉGTÁJAK

forod, forven/forn, forodren észak/északi
harad, harven/harn, haradren dél/déli
amrûn, rhûn, rhuven/rhúnen kelet/keleti
annûn, dûn, dúven/annui nyugat/nyugati

na forod/n'annún/na charad/n'amrún északra/nyugatra/délre/keletre
o forod/o annún/o charad/o amrún északról/nyugatról/délről/keletről

Vissza

 

NAPSZAKOK

minuial/ne minuial hajnal/hajnalban
aur/ned aur reggel/reggel
*enedhor/ned *enedhor dél/délben
arad/ned arad nappal/nappal
tinnu, aduial/ne thinnu, ned aduial alkony/alkonyatkor
thîn/ne thîn este/este
daw, dû, fuin/ne daw, ne dû, ne fuin éjszaka/éjszaka

ned aur hen ma reggel
ne fuin vedui tegnap éjjel
ne minuial dolol holnap hajnalban

Vissza

 

NAPOK (NÚMENORI HÉT)

Orgilion a Csillagok Napja ("hétfő")
Oranor a Nap Napja ("kedd")
Orithil a Hold Napja ("szerda")
Orgaladh a Két Fa Napja ("csütörtök")
Ormenel a Mennyek Napja ("péntek")
Orbelain a Valák Napja ("szombat")
Oraearon a Tenger Napja ("vasárnap")

ned aur vedui/sír/ned aur dolol tegnap/ma/holnap

Vissza

 

HÓNAPOK

raun hónap

Narwain/ne Narwain január/januárban
Nínui/ne Nínui február/februárban
Gwaeron/ne Gwaeron március/márciusban
Gwirith/ne Gwirith április/áprilisban
Lothron/ne Lothron május/májusban
Nórui/ne Nórui június/júniusban
Cerveth/ne Cherveth július/júliusban
Urui/ned Urui augusztus/augusztusban
Ivanneth/ned Ivanneth szeptember/szeptemberben
Narbeleth/ne Narbeleth október/októberben
Hithui/ne Chithui november/novemberben
Girithron/ne Girithron december/decemberben

ned *onnad Hithui november elején
ned enedh Urui augusztus közepén
ne methed Gwaeron március végén
o Lothron na Ivanneth májustól szeptemberig
erin minui Narbeleth (erin Narbeleth vinui) október elsején

Vissza

 

ÉVSZAKOK

echuir/ethuil kora tavasz ("kikelet")/késő tavasz
ned echuir/ned ethuil kora tavasszal/késő tavasszal
laer/ned laer nyár/nyáron
iavas/firith kora ősz ("gyümölcshozó")/késő ősz ("enyészet")
ned iavas/ne firith kora ősszel/késő ősszel
rhîw/ne thrîw tél/télen

ned ethuil hen most tavasszal
ne laer dolol jövő nyáron
ne thrîw vedui múlt télen

Vissza

 

AZ ÉV

în, idhrinn év
coranor napév
ennin valinori év [= kb. 9,6 napév]
andrann korszak [= 100 valinori év]
enedhin évközép
penninor az év utolsó napja

ned în/idhrinn hen ebben az évben
mîn în/idhrinn io egy évvel ezelőtt
pae în/idhrinn io tíz évvel ezelőtt
ned în/idhrinn vedui a múlt évben
ned în/idhrinn dolol a jövő évben
ned în/idhrinn bain minden évben
*io-anann régen

Vissza

 

ASZTRONÓMIA

Anor Nap
Ithil, Raun Hold
cúron/cýron félhold/újhold
geil, gail (gil-), êl, elen csillag
giliath, elenath az ég csillagai, "csillagsereg"
menel ég, mennybolt
gilwen, gilith a csillagok övezete, "csillagrégió"
Borgil Vörös Csillag (= ?Betelgeuse)
Taengyl, Tengyl Jelhordozó (= Esthajnalcsillag/Vénusz)
Gil-Estel A Reménység Csillaga (= Esthajnalcsillag/Vénusz)
Menelvagor Égi Kardforgató (= Orion)
Remmirath Behálózott Ékkövek (= Plejádok)
Cerch i Melain A Valák Sarlója (= Göncölszekér)
Edegil Hét Csillag (= Göncölszekér)

Vissza

 

SZÁMOK

mîn, êr/minui egy/első
tâd/tadui, edwen kettő/második
nêl, neled/nelui, nail három/harmadik
canad/canthui négy/negyedik
leben/lefnui öt/ötödik
eneg/enchui hat/hatodik
odo(g)/ochui, odothui, othui hét/hetedik
toloth, tolodh/tollui, tolothen nyolc/nyolcadik
neder/nedrui, nerthui kilenc/kilencedik
cae(n), caer, pae/caenen, paenui tíz/tizedik
minib, mimp tizenegy
inib, imp, yneb, ýneg tizenkettő

*haran száz
host nagytucat [= 144]
meneg ezer

Vissza

 

VALÁK

Aran Einior Manwë
Ulu Ulmo
Barthan, Belegol, Gaul Aulë
Araw, Aran Tauron, Tauron Oromë
Bannos, Gurfannor Mandos
Luien, Olfannor Lórien
Berethil, Elbereth, Fanuilos, Gilbrennil, Gilthoniel Varda
Ivann, Ivon Yavanna
Îdh Estë

Vissza

 

ÁLLATOK

lavan négylábú állat
rhovan vadállat
lhûg csúszómászó, féreg, kígyó
aew, fileg, filigod (kistestű) madár


annabon elefánt
nâr patkány
dolph vakond
brôg, graw, medli medve
raw oroszlán
rusc róka
draug, garaf farkas
kutya
rýn vadászkopó
aras, *celef szarvas
*bam birka
*poll kos
*naeag kecske
*carpholch vaddisznó
roch, lobor

alph hattyú
*porog, *prôg szárnyas, baromfi, tyúk
*holl kakas
*hýl tyúk
cugu galamb
maew, gwael, mýl sirály
cuen, paen viharmadár
thôr, thoron sas
heledir(n) jégmadár
tavor harkály
corch varjú
craban holló
dúlinn, merilin fülemüle
amosgarn vörösbegy
emlinn, emelin citromsármány
*laeglinn zöldike
flinc pinty
*araneg királyka
tuilinn fecske

lýg kígyó
cabor béka
lim, hâl hal
gwilwileth lepke
budhu (nagytermetű) légy
câfr bolha
*budhulug szitakötő
ungol, lhingril pók
half tengeri kagyló
leweg féreg

Vissza

 

NÖVÉNYEK

galas, faran növény
galadh, or(o)n fa
toss bokor, cserje, kistermetű fa
salab fű, lágyszárú növény
thâr keményszárú fű

loth, lûth, goloth (gwaloth) virág(zat)
elloth, lotheg, lothod (egyetlen/egy szál) virág
mâl virágpor
eredh mag, csíra
tui(w) bimbó, rügy, csíra
iaw mag, szem
dod bogyó
*iaf gyümölcs
lass levél
golas levélzet, lomb
golf ág
ech, êg tüske, tövis
rîf kéreg
thond/solch gyökér/gyökértermés, gumó

ereg, eregdos magyal
bregalad, faran berkenye(fa)
brethorn, fêr, neldor bükk(fa)
doron, nordh tölgy(fa)
lebethron (lebethorn) Ithiliában honos keményfájú fafajta
alaf, lalf, lalven, lalwen, lalorn szil(fa)
mallorn Lórien aranyfája
aebin cseresznyefa
tathar fűz(fa)
brethil, hwind nyír(fa)
tulus nyár(fa)
thôn fenyő(fa)

aeglos hótövis
athelas királylevél
alfirin, uilos gondoljrámvirág, simbelmynë
eirien százszorszép
elanor Lórien aranyszínű, csillagforma virága
mallos Lebennin mezőin növő aranyszínű virág
pirin virág, amely a fényviszonyok megváltozásra nyitja és zárja szirmait
meril rózsa
ninglor nőszirom
seregon az Amon Rûdh vérvörös színű virága ("kő vére")
niphredil, nínim hóvirág
bloss búza
*colof narancs
lisc nád
galenas (galanes) pipafű, "nyugatgyomja"

(aer)uil hínár, tengeri alga/moszat

Vissza

 

Vissza a lap tetejére