Pedo i Lam

Beszéld a nyelvet

 
Hasznos sindarin szavak és kifejezések
 
 

Megjegyzés #1: A csillag szimbólummal (*) jelölt szavak a korpusz ismert szavaiból képzett, vagy más, rokon tünde nyelvek (mint pl. a quenya) szavaiból, ill. a primitív szógyökökből utólag leszármaztatott, rekonstruált szavak.

Megjegyzés #2: A sindarin/noldorin szavak forrását ld. a szótárban.

Utolsó frissítés: 2015. május 22.

 

KÖSZÖNTÉS, ÜDVÖZLÉS

Le suil(ann)on! Üdvözöllek!
Suilad! (Ai!) Üdv!
Mae govannen! Isten hozott!
Le nathlon na mâr nín! Üdvözöllek az otthonomban!
Im meren le govaned. Örülök, hogy találkoztunk.
Im meren le *adgened. Örülök, hogy ismét látlak.
Anann le ú-gennin. Régóta nem láttalak.
Anann ú-'evenninc. Régóta nem találkoztunk.
Man siniath vi Drann? Mi újság a Megyében?
Êl síla na lû e-govaned vín. Csillag ragyogja be találkozásunk óráját.

Vissza

 

MEGSZÓLÍTÁSOK

Mellon nín muin!/Mellyn nín muin! Kedves barátom!/Kedves barátaim!
Hîr nín gorn!/Heryn nín gorn! Mélyen tisztelt uram!/Mélyen tisztelt hölgyem!
Melethron nín!/Melethril nín! Kedvesem! (férfi/nő)
Hervenn nín mell!/Herves nín mell! Szeretett férjem!/Szeretett feleségem!
Aran nín thaer!/Bereth nín thaer! Fenséges királyom!/Fenséges királyném!

Vissza

 

BEMUTATKOZÁS, CSALÁD

Le iston? Ismerlek téged?
Man i eneth lín? Hogy hívnak? (Mi a neved?)
Im ... ./I eneth nín ... . ... vagyok./A nevem ... .
Nin ... estar aen. ...-nak/-nek hívnak.
O man dôr telidh? Honnan jöttél?
Telin o ... . ...-ból/-ből (jöttem).
... i mardor nín. ... a hazám/szülőföldem.

noss, nost, nothrim család, rokonság, nemzetség
nothlir családfa, vérvonal

hervenn/herves, bess férj/feleség
odhron/odhril szülő (apa/anya)
adar/naneth, emel, emil apa/anya
ada/nana apu/anyu
atheg/emig apácska/anyácska
gwanûr testvér, (vér)rokon
iôn, iond (-ion)/iell (-iel), sell fia/lánya vkinek
ionnath/sellath fiai/lányai vkinek
hanar, haun, tôr/neth, nîth, thêl fivér/leánytestvér
muindor/muinthel édestestvér (fivér/leánytestvér)
honeg/nethig öcsike/húgocska
gwanunig/gwanûn, gwanûr, gwenyn iker/ikerpár

Vissza

 

BÚCSÚZÁS

Cuio vae! Légy jó!
No alwed i lend lín! Szerencsés utat!
Harthon *adevenithanc. Remélem még találkozunk.
Man lû *adevenithanc? Mikor találkozunk újra?
Tiro i Melain i bâd lín! A Valák óvjanak utadon!
Thilio in gîl na bâd lín! A csillagok ragyogják be utadat!
*Losto vae! Aludj jól!
Ely velui! Szép álmokat!

Vissza

 

KÖSZÖNET, UDVARIASSÁG

Man anírodh? Mit szeretnél?
Man i iest lín? Mi az óhajod?
Le *hannon! Köszönöm!
Le *hannon o gûr nín! Szívből köszönöm!
Ú-moe le hannad! Nincs mit!
Goheno enni! Bocsáss meg!
Ú-moe gohenad! Nincs miért!
Dýgar nín. Az én vétkem/hibám.
Le preston? Zavarlak?
Ú-brestodh nin. Nem zavarsz.
Ben iest lín!/Ben innas lín! Ahogy óhajtod!/Ahogy akarod!
Caro den i innas lín! Legyen meg az akaratod!

Vissza

 

IGENLÉS, TAGADÁS

Ma!/U! Úgy van!/Nem!
No!/Avno! Legyen!/Ne legyen!
Cerin./Ú-gerin. (Avon.) Megteszem./Nem teszem meg.
*Devin./Baudon. Megengedem./Megtagadom.
Sevin./Penin. Van./Nincsen.

Vissza

 

KÉRDŐSZAVAK

Man? Ki? Mi? (Kit? Mit?)
*Manen? Hogyan? Miként? Mennyire?
*Mas? Hol?
*Ma? (Man lû?) Mikor?
*Amman? Miért?

Vissza

 

INDULATSZAVAK

A!, Ae! Ó! Ah!
Ai! Ó!, Ha(h)!, Na lám!
Alae! Lám!, Íme!
Baw! Ne (tedd)!
U! Nem!
Ego! Tünés!, Takarodj!
Elo! Nahát!, Hűha!
Ma! Jó(l van)! Úgy van!, Kitűnő!, Remek!
Nae! Ó jaj!

Vissza

 

TUDÁS, NEM TUDÁS

Istodh? Tudod? (Ismered?)
Ú-istodh? Nem tudod? (Nem ismered?)
Iston. Tudom. (Ismerem.)
Ú-iston. Nem tudom. (Nem ismerem.)
*Renidh? Emlékszel?
*Renin. Emlékszem.
*Dadhrennin. Elfelejtettem.
Heniodh?/Ú-cheniodh? Érted?/Nem érted?
Henion./Ú-chenion. Értem./Nem értem.

Vissza

 

NYELVISMERET, BESZÉD

Pedidh i lam edhellen? Beszéled a tündék nyelvét?
Ú-bedin i lam edhellen./Pedin i lam edhellen. Nem beszélem (a tündék nyelvét)./Beszélem (a tündék nyelvét).
Aníron peded i lam hen. Szeretném beszélni ezt a nyelvet.
Pedo!/Carfo! Szólj! (Beszélj!)
*Dambedo! Felelj! (Válaszolj!)
Avno úbed! Ne légy szótlan!
Ephedo i beth hen! Ejtsd ki ezt a szót!
Dírbedui i beth hen. Ez egy nehezen kiejthető szó.
Man pennidh? Mit mondtál?
Man *mabennidh? Mit kérdeztél?
Heniodh i beth lammen? Érted amit mondok?
Heniodh nin? Értesz engem?
Le ú-chenion./Le henion. Nem értelek./Értelek.
Adbedo i phith lín! Fogalmazd át a szavaidat!

Vissza

 

TETT, CSELEKVÉS

Caro! Tedd meg! (Csináld!)
Devo! Próbáld meg!
Raitho! Iparkodj! (Igyekezz!)
Avno úgarol! Ne tétlenkedj!
*Telio! Fejezd be!
Farn! Elég!
*Hodo!/*Sedho! Nyugodj le!
Baw! (Avgaro!) Ne tedd! (Ne csináld!)
Ú-gerin. (Avon.) Nem teszem. (Nem csinálom.)
Cerin. Megteszem. (Megcsinálom.)
Ú-dhewithon. Nem fogom elhibázni.
Man ceridh?/Man agoredh? Mit csinálsz?/Mit tettél?
Man *ceiriannedh? Mit okoztál?
Nae, man agoren/*ceiriannen? Ó jaj, mit tettem/okoztam?

Vissza

 

SEGÍTSÉG

Anírodh i dulu nín?/Anírodh i eithad nín? Segíthetek?
Eitho nin! Segíts!
Boe eithad enni. Segítségre van szükségem.
Le eithon./Le eithathon. Segítek rajtad./Segíteni fogok rajtad.
*Reitho nin! Ments meg!
Tolo an edraith enni! Siess a megmentésemre!
Le *reithon./Le *reithathon. Megmentelek./Meg foglak menteni.
Im lhaew./Im harn(annen). Beteg vagyok./Megsérültem.
Nesto nin! Gyógyíts meg!
Leithio nin! Szabadíts meg!
Berio nin! Védj meg!

edraith megmentés, kiszabadítás
leithian kiszabadítás, megszabadítás
tulu támasz, segítség

Vissza

 

JÖVÉS-MENÉS

Boe baned enni. Mennem kell.
Bano!/Avo vano! Menj!/Ne menj!
Drego!/Avo dhrego! Menekülj!/Ne menekülj!
Noro!/Avo noro! Szaladj!/Ne szaladj!
Daro!/Avo dharo! Állj meg!/Ne állj meg!
Dartho!/Avo dhartho! Maradj ott!/Ne maradj ott!
Aphado nin!/Avo aphado nin! Kövess!/Ne kövess!
Tolo!/Avo dolo! Gyere ide!/Ne gyere ide!
Dandolo!/Avo nandolo! Gyere vissza!/Ne gyere vissza!
Dandelithon./Ú-nandelithon. Vissza fogok térni./Nem fogok visszatérni.

Man pâd tôg na Imladris? Melyik út vezet Völgyzugolyba?
Bano n'annûn. Menj nyugat felé.
Avo visto. Ne térj le az útról.
Athro i lang. Kelj át a szoroson.
Aphado i dhuin. Kövesd a folyót.
Anglenno i iant. Közelelítsd meg a hídat.

Vissza

 

ROMANTIKA

*Melidh nin? Szeretsz?
Le *melin. Szeretlek.
Le melithon *an-uir! Örökké szeretni foglak.
Le aníron. Vágyom rád.
I thîr lín luitha nin. Tekinteted megigéz.
*Miphil lín sui glî velui. Csókod, mint az édes méz.

Vissza

 

HARC, CSATA

Na nagor! Harcra fel!
Maetho!/Dagrado! Harcoljatok!
Dago hain! Öljétek meg őket!
Dago i goth! Vágjátok le az ellenséget!
Dago in yrch! Vágjátok le az orkokat!
Gurth an glamhoth! Halál az orkokra!
*Faelas! Kegyelem!
*Ú-dano *faelas an i goth! Ne kegyelmezzetek az ellenségnek!
Berio i ost! Védjétek a várost!
Eitho i phin chern! Segítsetek a sebesülteknek!
Anann dagrannem dan in glamhoth. Régóta hadat viselünk az orkok ellen.
Orthernim in glamhoth. Legyőztük az orkokat.
Edhíwem./Ú-edhíwem. Kudarcot vallottunk./Nem vallottunk kudarcot.
I goth e-goth nín i vellon nín. Az ellenségem ellensége a barátom.

auth, dagor harc, csata
maeth küzdelem
tûr győzelem
sîdh béke
gwaith hadsereg
hador, maethor harcos
magor kardforgató
coth, gûd ellenség
dírnaith ék alakú harci alakzat
thangail pajzsfal (= véfekező alakzat)
magol, megil kard
hathol fejsze, balta
cû, peng íj
*pilinn nyílvessző
castol, harn, thôl sisak
amath, thand pajzs
*barf páncél

Vissza

 

ÁTKOZÓDÁS, FENYEGETÉS, SÉRTEGETÉS

Gurth an glamhoth! Halál az orkokra!
Rhach am Morthu! Átok Szauronra!
No marthannen! Légy kárhozott!
Gosto i acharn nín! Féld bosszúmat!
Tôl i acharn nín. A bosszúm közeleg.
Ego! Takarodj innét!
Ego, rhudol! Távozz, vészhozó!
Le fuion. Undorodom tőled.
Peth lín sui lhoew. Szavad akár a méreg.
Thostodh sui orch. Úgy bűzlesz, mint egy ork.
Avo eitho nin! Ne sértegess!
Eithad lín ú-bresta nin. A sértegetésed nem hat rám.

eithad sértés, sértegetés
daebeth gyalázkodás, káromkodás

Vissza

 

IDŐJÁRÁS

Síla Anor. Süt a nap.
Fanui i venel. Felhős az ég.
Ail./Eliatha. Esik./Esni fog.
Hwest laeb thuia. Hűs szellő lengedez.
Hwinia i 'waew. Kavarog a szél.
Alagos anglenna. Vihar közeleg.

ross eső
loss
hêl, heleg jég
mîth/hîth, hithu pára, gyenge köd/köd
ast, glaw(ar) napfény
fân/faun fátyolfelhő/felhő
eilian, ninniach szivárvány
gwae(w), sûl szél
hwest szellő
alagos vihar

Vissza

 

ÉTELEK, ITALOK

Anírodh maded? Enni kívánsz?
Avno vadweg! Ne légy falánk!
Anírodh soged? Inni kívánsz?
Im faug. Szomjas vagyok.
Panno i ylf nín! Töltsd meg a kupámat!
Sogo na nathal/nethail vín! Igyunk a vendégünkre/vendégeinkre!
Sautho in ylf vín 'ni pheriannath! Ürítsük kupáinkat a hobbitokra!

aes főtt étel, hús
lembas útikenyér
basgorn cipó
salph erőleves
solch gyökértermés, gumó
iaw mag, (gabona)szem
*iaf gyümölcs
cram őrölt lisztből készült, tejet és mézet is tartalmazó sütemény
glî méz
nîdh, paich, saw (gyümölcs)lé, szirup
miruvor virágmézből készült szíverősítő ital ("mézbor")

Vissza

 

AZ EMBERI TEST

rhaw, rhond test
fae(r) lélek
iûr, sereg vér

dôl (doll) fej
ach(ad)/iaeth, lang nyak [csontos rész]/nyak
lanc torok
hen/hent szem/szempár
lheweg, lhewig/lhaw fül/fülpár
nem orr
*nauf száj
anc, carach állkapocs, fogazat
naes, nêl (neleg)/naglath fog/fogak
lam nyelv
hûn szív
flâd bőr
find hajszál
esbin, fing hajfürt, hajtincs
finnel hajzat, hajtömeg
fang szakáll
ranc kar
molif csukló
cam, mâb, maw kéz
hair, harvo/fair, forvo bal kéz /jobb kéz
dond, paur ököl, ökölbe szorított kéz
camlann, plad, talf tenyér
lebed, leber ujj
naub/atheg hüvelykujj/hüvelykujj [játékosan]
lebdas, tass/emig mutatóujj/mutatóujj [játékosan]
nobad hüvelykujj + mutatóujj
lebenedh/honeg, tolch, toleg középső ujj/középső ujj [játékosan]
lebent/nethig gyűrűsujj/gyűrűsujj [játékosan]
lebig, niged/gwinig, niben kisujj/kisujj [játékosan]
tâl láb
telluin talp

Vissza

 

SZÍNEK

car(a)n/born, naru, ruin vörös(lő), piros/lángvörös, tűzpiros
coll aranyvörös
gaer, ross rézvörös, rőt
malen sárga
gwain szőke
glóriel, mallen, malthen aranyszínű
baran barna, sárgásbarna, aranybarna
rhosg vörösesbarna, rozsdabarna
calen/laeg zöld/zöld(ellő)
luin/elu, gwind kék/halványkék, égszínkék
môr, morn sötét, fekete
nim/fain, glân, gloss(ui) fehér/hófehér, ragyogó fehér
hithren, mîth, mithren, thind/lithui szürke/hamuszürke
celebren ezüstös
maidh, malu halvány, fakó

*laed szín
rhaed, rhîd szín(árnyalat)

Vissza

 

TULAJDONSÁGOK

maer/faeg jó, kitűnő/rossz, hitvány
mael/dýr helyes, jó/hibás, helytelen
fael/rhû, ogol, thaw, um igaz, nemeslelkű/rossz, gonosz
írui/deleb, uanui kívánatos, vonzó/förtelmes, visszataszító
gwein, neth/iaur, ingem, iphant fiatal, ifjú/öreg, vén
cîw, eden, gwain, sain/brûn, iaur új, friss/régi, öreg
beleg, daer, taur/cidinn, cinnog, mîw, niben, pigen, pîn, tithen nagy, hatalmas/kicsi, apró
belaith/nimp erős, hatalmas/kicsi, gyenge
and/then(n), thent hosszú/rövid
iand, iaun, land, pann, ûr/agor, úlann széles, kiterjedt/szűk, keskeny
tanc, taug, thand/talt erős, szilárd/gyenge, ingatag
mae/dern, gorn, norn lágy, puha/kemény, merev
fim, lhind, nind, trîw/tûg vékony, karcsú/vaskos, kövér
cand, beren/*úgann bátor/gyáva
goll, hand, sael/*dollost okos/ostoba
pedweg/úbed beszédes/szótlan
carweg/úgar dolgos, szorgos/lusta, semmittevő
alw, ely, tharan/gem, lhaew életerős, egészséges/gyenge, beteges(kedő)
milui/úvel barátságos/barátságtalan
meren/dem vidám, örömteli/szomorú, bánatos
celair, faen, gail, lim/doll, dûr, úgal fényes, ragyogó/sötét, homályos
athgar/dîr, gordh könnyű, könnyen megtehető/nehéz, fáradságos
pant/cofn (caun), lost teli/üres
puig/gwaen, mael tiszta/piszkos, foltos
limp, mesg, nend, nîn, nínui/parch nedves, vizes/száraz
laug/him meleg/hűvös
born, urui/helch, ring forró/hideg
dínen/brui csendes/hangos
minui/medui első/utolsó
cuin/fern, gorth, gwann élő/halott
alfirin/fíreb, firin halhatatlan/halandó

Vissza

 

MESTERSÉGEK ÉS CÍMEK

círdan, ciriaeth hajóács
cirion hajós, tengerész
mírdan ékkőfaragó
nathron takács
thavron ács, építőmester
calardan lámpamíves
cennan fazekas
bachor kereskedő
faron vadász
hador, maethor harcos, katona
maeron művész, költő
lind dalnok
talagan hárfajátékos
tegilbor szépíró
pethron mesemondó, versmondó
pengolodh tudós, tanítómester
curunír, gollor, ithron mágus

aran király [= vmely birodalom uralkodója]
taur király [= vmely nép törvényes ura]
bereth, rien, rîn, rîs királynő
caun, cund, ernil herceg, fejedelem
brethil hercegnő
arphen nemes(ember)
brannon, herdir, heron, hîr úr, uraság
brennil, heryn, híril hölgy
condir polgármester
badhor, badhron bíró
hest kapitány, hadvezér
arben lovag

Vissza

 

NÉPEK

edhelrim, eledhrim tündék [általánosan]
balarwaith, beleriath beleriandi tündék
eluwaith, thendrim, thennath, thindrim, thinnir szürke-tündék (sindák) [általánosan]
mithrim mithrimi tündék
egladhrim, eglath, falathrim Falas-tündék
iathrim doriathi tündék
gondolindrim gondolini tündék
teleriath, telerrim, telerwaith telerek
(g)ódhellim, golodhrim, nellir noldák
dadhrim, danath, danwaith, denwaith nandák
laeg(eld)rim zöld-tündék
morbennath avárok
tawarwaith erdőtündék
galadhrim lórieni tündék

adanath emberek [általánosan]
aphadrim/firebrim, firiath emberek ("követők"/"halandók")
forodrim, forodwaith északi emberek
haradrim déli emberek
gwathuirim dúnföldei emberek
rochirrim rohírok
loss(h)oth hó-emberek
drúath drúadánok

periannath hobbitok (félszerzetek)
cathadrim, gonhirrim, hadhodrim törpök
nauglath, naugrim, nogothlir, nogothrim törpök [lekicsinylő]
dernlir, dornhoth, gornhoth törpök [pejoratív]
nibin-nogrim pici-örpök
glamhoth, orchoth orkok [pejoratív]
onodrim entek

lî, rim nép [= a közös nyelv, eredet, stb. által összefűzött emberek közössége]
gwaith nép [= egy adott helyen élő v. azonos foglalkozást űző emberek közössége]
noss törzs, nemzetség, nép

Vissza

 

ÉGTÁJAK

forod, forven/forn, forodren észak/északi
harad, harven/harn, haradren dél/déli
amrûn, rhûn, rhuven/rhúnen kelet/keleti
annûn, dûn, dúven/annui nyugat/nyugati

na forod/n'annûn/na charad/n'amrûn északra/nyugatra/délre/keletre
o forod/o annûn/o charad/o amrûn északról/nyugatról/délről/keletről

Vissza

 

NAPSZAKOK

minuial/ne minuial hajnal/hajnalban
aur/ned aur reggel/reggel
arad/ned arad nappal/nappal
tinnu, aduial/ne thinnu, ned aduial alkony/alkonyatkor
thîn/ne thîn este/este
daw, dû, fuin/ne daw, ne dû, ne fuin éjszaka/éjszaka

ned aur hen ma reggel
ne fuin vedui tegnap éjjel
ne minuial dolel holnap hajnalban

Vissza

 

NAPOK (NÚMENORI HÉT)

Orgilion a Csillagok Napja ("hétfő")
Oranor a Nap Napja ("kedd")
Orithil a Hold Napja ("szerda")
Orgaladh a Két Fa Napja ("csütörtök")
Ormenel a Mennyek Napja ("péntek")
Orbelain a Valák Napja ("szombat")
Oraearon a Tenger Napja ("vasárnap")

ned aur vedui/sír/ned aur dolel tegnap/ma/holnap

Vissza

 

HÓNAPOK

raun hónap

Narwain/ne Narwain január/januárban
Nínui/ne Nínui február/februárban
Gwaeron/ne Gwaeron március/márciusban
Gwirith/ne Gwirith április/áprilisban
Lothron/ne Lothron május/májusban
Nórui/ne Nórui június/júniusban
Cerveth/ne Cherveth július/júliusban
Urui/ned Urui augusztus/augusztusban
Ivanneth/ned Ivanneth szeptember/szeptemberben
Narbeleth/ne Narbeleth október/októberben
Hithui/ne Chithui november/novemberben
Girithron/ne Girithron december/decemberben

ned *onnad Hithui november elején
ned enedh Urui augusztus közepén
ne methed Gwaeron március végén
o Lothron na Ivanneth májustól szeptemberig
erin minui Narbeleth (erin Narbeleth vinui) október elsején

Vissza

 

ÉVSZAKOK

echuir/ethuil kora tavasz ("kikelet")/késő tavasz
ned echuir/ned ethuil kora tavasszal/késő tavasszal
laer/ned laer nyár/nyáron
iavas/firith kora ősz ("gyümölcshozó")/késő ősz ("enyészet")
ned iavas/ne firith kora ősszel/késő ősszel
rhîw/ne thrîw tél/télen

ned ethuil hen most tavasszal
ne laer dolel jövő nyáron
ne thrîw vedui múlt télen

Vissza

 

AZ ÉV

în, idhrinn év
ennin valinori év [= kb. 9,6 szoláris év]
andrann korszak [= 100 valinori év]
enedhin évközép
penninor az év utolsó napja

ned în hen, ned idhrinn hen ebben az évben
mîn în io, mîn idhrinn io egy évvel ezelőtt
pae în io, pae idhrinn io tíz évvel ezelőtt
ned în vedui, ned idhrinn vedui a múlt évben
ned în dolel, ned idhrinn dolel a jövő évben
ned în bain, ned idhrinn bain minden évben
*io-anann régen

Vissza

 

ASZTRONÓMIA

Anor Nap
Ithil, Raun Hold
cúron/cýron félhold/újhold
geil, gail (gil-), êl, elen csillag
giliath, elenath az ég csillagai, "csillagsereg"
menel ég, mennybolt
gilwen, gilith a csillagok övezete, "csillagrégió"
Borgil Vörös Csillag [= ?Betelgeuse]
Taengyl, Tengyl Jelhordozó [= Esthajnalcsillag/Vénusz]
Gil-Estel A Reménység Csillaga [= Esthajnalcsillag/Vénusz]
Menelvagor Égi Kardforgató [= Orion]
Remmirath Behálózott Ékkövek [= Plejádok]
Cerch i Melain A Valák Sarlója [= Göncölszekér]
Edegil Hét Csillag [= Göncölszekér]

Vissza

 

SZÁMOK

mîn, êr/minui egy/első
tâd/tadui, edwen kettő/második
nêl, neled/nelui, nail három/harmadik
canad/canthui négy/negyedik
leben/lefnui öt/ötödik
eneg/enchui hat/hatodik
odo(g)/ochui, odothui, othui hét/hetedik
toloth, tolodh/tollui, tolothen nyolc/nyolcadik
neder/nedrui, nerthui kilenc/kilencedik
cae(n), caer, pae/caenen, paenui tíz/tizedik
minib, mimp tizenegy
inib, imp, yneb, ýneg tizenkettő

*haran száz
host nagytucat (= 144)
meneg ezer

Vissza

 

VALÁK

Aran Einior Manwë
Ulu Ulmo
Barthan, Belegol, Gaul Aulë
Araw, Aran Tauron, Tauron Oromë
Bannos, Gurfannor Mandos
Luien, Olfannor Lórien
Berethil, Elbereth, Fanuilos, Gilbrennil, Gilthoniel Varda
Ivann, Ivon Yavanna
Îdh Estë

Vissza

 

ÁLLATOK

lavan négylábú állat
rhovan vadállat
aew, fileg, filigod (kistestű) madár


annabon elefánt
aras őz, szarvas
brôg, graw, medli medve
draug, garaf farkas
kutya
rýn vadászkopó
nâr patkány
raw oroszlán
roch, lobor
rusc róka

alph hattyú
corch varjú
craban holló
cugu galamb
dúlinn, merilin fülemüle
emlinn, emelin citromsármány
flinc pinty
heledir(n) jégmadár
maew, gwael, mýl sirály
cuen, paen viharmadár
tavor harkály
thôr, thoron sas
tuilinn fecske

lýg kígyó
cabor béka
lhûg csúszómászó, féreg, kígyó
lim, hâl hal
gwilwileth lepke
budhu (nagytermetű) légy
ungol, lhingril pók
half tengeri kagyló
leweg féreg

Vissza

 

NÖVÉNYEK

galas, faran növény
galadh, or(o)n fa
toss bokor, cserje, kistermetű fa
salab fű, lágyszárú növény
thâr keményszárú fű

thond/solch gyökér/gyökértermés, gumó
loth, lûth, goloth (gwaloth) virág(zat)
elloth, lotheg, lothod (egyetlen/egy szál) virág
mâl virágpor
tui(w) bimbó, rügy, csíra
eredh mag, csíra
iaw mag, szem
*iaf gyümölcs
lass levél
golas levélzet, lomb
golf ág
rîf kéreg
ech, êg tüske, tövis

ereg, eregdos magyal
bregalad, faran berkenye(fa)
brethorn, fêr, neldor bükk(fa)
doron, nordh tölgy(fa)
lebethron (lebethorn) Ithiliában honos keményfájú fafajta
alaf, lalf, lalven, lalwen, lalorn szil(fa)
mallorn Lórien aranyfája
tathar fűz(fa)
thôn fenyő(fa)
tulus nyár(fa)
brethil, hwind nyír(fa)

aeglos hótövis
athelas királylevél
alfirin, uilos gondoljrámvirág, simbelmynë
eirien százszorszép
elanor Lórien aranyszínű, csillagforma virága
mallos Lebennin mezőin növő aranyszínű virág
pirin virág, amely a fényviszonyok megváltozásra nyitja és zárja szirmait
meril rózsa
ninglor nőszirom
seregon az Amon Rûdh vérvörös színű virága ("kő vére")
niphredil, nínim hóvirág
galenas (galanes) pipafű, "nyugatgyomja"

(aer)uil hínár, tengeri alga/moszat

Vissza

 

Vissza a lap tetejére